اطلاعات گروه
تاریخ انتشار: 11 بهمن, 1397
برای کســـی که دوستـــت دارد زنـــدگی بـــاش نه زَنـــگِ تَفـــریـــح...
زَنــگـــِ تَفــــریــح
کاش غیر از مواقع نیاز هم باهامون کار داشته باشین :)

Wall Comment

شاعر گمنام
در جواب اینکه میپرسند هنوز تنهایی یا نه، باید گفت : خسته تر از آنم که دوباره خودم را به کسی یاد بدهم ...!
2 کاربر از این خوشت آمد