اطلاعات گروه
تاریخ انتشار: 11 بهمن, 1397
برای کســـی که دوستـــت دارد زنـــدگی بـــاش نه زَنـــگِ تَفـــریـــح...
زَنــگـــِ تَفــــریــح
کاش غیر از مواقع نیاز هم باهامون کار داشته باشین :)

Wall Comment

شاعر گمنام
هرچیزی که ممنوع کردند بیشتر طرفدار پیدا کرد و ازش استقبال شد، خدا کنه انسانیت، عشق و محبت را هم ممنوع کنند ...!
2 کاربر از این خوشت آمد