اطلاعات گروه
تاریخ انتشار: 11 بهمن, 1397
برای کســـی که دوستـــت دارد زنـــدگی بـــاش نه زَنـــگِ تَفـــریـــح...
زَنــگـــِ تَفــــریــح
کاش غیر از مواقع نیاز هم باهامون کار داشته باشین :)

Wall Comment

شاعر گمنام
بعضی غم ها هم اصیل تر از اونن که به ابتذال نوشتن دچار بشن، که جایی غیر از قلب خود آدم براشون مناسب نیس ...!
2 کاربر از این خوشت آمد
ارشان مختاری
هییی
شاعر گمنام
🌹