قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کیان

از خوشبختي الهام مي گيرم\\\" من شاعر روزه.. [درباره]
کیان فرياد مي زند:
_
7
کیان
وضعيت: (آفلاين)
7 پست
مرد
ميانگين روز:0
ميانگين ماه:0.1
ميانگين سال:1
نام : کیان
تولد : 1366/06/31
تاهل : m -

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
کیان
کیان
اینجا کی هس؟؟؟
کیان
کیان
این اینده کدام بوووود که بهترین روزهای عمر را حرام دیدارش کردم!!
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 7739411 توسط موبایل
کیان
کیان
اه ، تو می دانی ، می دانی که مرا سر ِ بازگفتن ِ بسیاری حرف هاست. هنگامی که کودکان در پس ِ دیوار ِ باغ با سکه های فرسوده بازی ِ کهنه ی زنده گی را آماده می شوند . می دانی تو،می دانی که مرا سر ِ باز گفتن کدامین سخن است از کدامین درد .... @fkhodam
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 7034749 توسط موبایل
کیان
کیان
مرگ هم به تساوی تقسیم نمی شود عجبا ! هیچ کس هنوز به سهم کم اش از مرگ اعتراض نکرده است خیلی ها سهم بیشتری از مرگ نصیب شان می شود!
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 7034623 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
کیان
کیان
آي!
فرياد
در باد
سايه ي سروي به جاي مي گذارد .
[ بگذاريد در اين كشتزار
گريه كنم . ]
در اين جهان همه چيزي در هم شكسته
به جز خاموشي هيچ باقي نمانده است .

[ بگذاريد در اين كشتزار
گريه كنم . ]

افق بي روشنايي را
جرقه ها به دندان گزيده است .

[ به شما گفتم ، بگذاريد
در اين كشتزار گريه كنم . ]
کیان
کیان
ترانه يي كه نخواهم سرود
من هرگز
خفته ست روي لبانم.
ترانه يي
كه نخواهم سرود من هرگز .
بالاي پيچك
كرم شب تابي بود
و ماه نيش مي زد
با نور خود بر آب .
چنين شد پس كه من ديدم به رويا
ترانه يي را
كه نخواهم من هرگز .
ترانه يي پرُ از لب ها
و راه هاي دور دست ،
ترانه ي ساعات گمشده
در سايه هاي تار ،
ترانه ي ستاره هاي زنده
بر روز جاودان .
کیان
کیان
روزي ما دوباره كبوترهايمان را پرواز خواهيم داد و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت؛ روزي كه كمترين سرود بوسه است و هر انسان براي هر انسان برادري‌ست. روزي كه ديگر درهاي خانه‌شان را نمي‌بندند قفل افسانه‌ايست؛ و قلب براي زندگي بس است... روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است تا تو بخاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردي... روزي كه آهنگ هر حرف، زندگي‌ست تا من بخاطر آخرين شعر رنج قافيه نبرم... روزي كه هر لب ترانه‌ايست تا كمترين سرود، بوسه باشد... روزي كه تو بيايي، براي هميشه بيايي و مهرباني با زيبايي يكسان شود... روزي كه ما دوباره براي كبوترهايمان دانه بريزيم... و من آن روز را انتظار مي‌كشم... حتي روزي كه ديگر نباشم....
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 6432683 توسط موبایل
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}