قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
Noora

81
Noora
وضعيت: (آفلاين)
45 پست
زن
امتياز: 131.05
ميانگين روز:0.03
ميانگين ماه:0.8
ميانگين سال:7.5
نام : Noora
تولد : 1374/10/25
تاهل : f -

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
Noora
Noora
فیس بوک ایران
Noora
Noora
فیس بوک ایران
Noora
Noora
فیس بوک ایران
Noora
Noora
فیس بوک ایران
Noora
Noora
مانند پرنده ای باش که روی شاخه سست و ضعیف مینشیند وآواز میخواند و احساس میکند که شاخه می لرزد.اما به آواز خواندن خود ادامه میدهد؛زیرا مطمئن است که "بال و پر" دارد... [لینک]
Noora
Noora
عیب جامعه این است که همه میخواهند"آدم" مهمی باشند وهیچ کس نمیخواهد"فرد" مفیدی باشد فیس بوک ایران
Noora
Noora
Noora
Noora
یکی هم رد نمیشه یه متلکی چیزی بندازیم{-7-} فیس بوک ایران
Noora
Noora
فیس بوک ایران
Noora
Noora
فیس بوک ایران
Noora
Noora
طوفان هم که باشم وقتی به تو می رسم آرامش می یابم!گاهی دلم خوش است فقط به یک نگاه تو...خدای من...!نگاه عاشقانه ات را از من دریغ نکن فیس بوک ایران
Noora
Noora
سه زن در دنیا زیبا ترین اند: 1:مادرم 2:انعکاس تصویرش درآینه 3:سایه اش{-35-}{-35-}
Noora
Noora
هی رفیق!...بدون چترکنارم قدم نزن...خیس دلتنگی هایم میشوی...دنیای من ابری ترازآن است که فکرش رامیکنی...برای دل خودم مینویسم...برای دلتنگیهایم،برای شانه هایی که تکیه گاهم نیست؛برای دستی که نوازشگر دستهایم نیست...برای خودم مینویسم...برای خودم که اینقدر تنهاست........{-35-}
Noora
Noora
آنقدربه آدمهای روی زمین بی اعتمادشده ام که میترسم وقتی ازخوشحالی به هوا بپرم،"زمین" رااز زیر پایم بکشند...
Noora
Noora
فیس بوک ایران
صفحات: 1 2 3