قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``

شوخ ، جنبه 20+ ،خونگرم ،كارشناسيIT،عاشق داني.. [درباره]
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂`` فرياد مي زند:
_
159
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
وضعيت: (آفلاين)
2340 پست
مرد
امتياز: 5619.75
ميانگين روز:1.01
ميانگين ماه:30
ميانگين سال:334.29
نام : abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
تولد : 1300/10/30
تاهل : m -

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
تمام تنم می سوزد از زخم هایی که خورده ام
دردِ یک اتفاق که شاید با اتقا قِ تـو
دردش متفاوت باشد ویرانم می کند
من از دست رفته ام ، شکسته ام
می فهمی ؟
به انتهایِ بودنم رسیده ام ؛
اما اشک نمی ریزم
پنهان شده ام پشتِ لبخنـدی که درد می کند
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
باید اینجوریت کنم نگارجون خخخخخخخخخخخخ
فیس بوک ایران
{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}
{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}
@negar73
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
عاقبت فضولی.........

{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}
فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
فیس بوک ایران
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻪ ﺩﯾﮓ ...

ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﭙﻮﺵ،

ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﺒﺮﺩﺳﺖ


ﻣﯽ ﺷﯽ
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
خداییش جالب بود لایکو بکوب....
{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}
فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
اگــــــــر مـــے بــیــنــــے❤ هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...

بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو❤ نــیــســـت !!❤

مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛


مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ ❤مــثـــــــــــل تــــــو❤بـــــاشــــــنـد . . . !!

فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
پس از مرگم

روی قـبـرم ننـوســیــد جـوان نـاکـام

مـن خـیلی از سـیگارم کام گرفـتـم

نامردیست ...

بـد نامـش نکنیـد سیگـارم را
فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
@-hanie
فیس بوک ایران

به گروه سکوت تلخ خوش اومدی منتظر پستای خوشگلت هستیم
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
abed``☂``☂`` مدیر ارشد سکوت تلخ`` ☂``☂``
فیس بوک ایران
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}