قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
Mojtaba

80
Mojtaba
وضعيت: (آفلاين)
5 پست
امتياز: 6276.35
ميانگين روز:0
ميانگين ماه:0.12
ميانگين سال:1.25
نام : Mojtaba
تولد : 0000-00-00

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP

برچسب ‌های کاربردی

ღ ㋡yalda مـــدیر ارشـد ღ ㋡
شاید روزے بے خبر دیگر پست نگذارم...
دلم مےخواهد ترانہ‌ے خداحافظے رابنویسم... روے دیوار همین مجازے
ولے...
واژه‌ها فرار مےکنند
دلم طاقـٺ نمےآورد
اشک‌ها اماڹ نمےدهند
نمےدانم ،شاید من هم روزے
بے خداحافظے بروم از این
صفحہ‌ےِ مجازے..

فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط BiNaM-CrAzY
Mojtaba
Mojtaba
عشقی کِ مِثِ فُحش نــــــآموسی میشَع وآسع بقیــه!!
عشقی کِ جُک میشَع بِهش میخندن!
8 امتیاز + مشاهده لایک
Mojtaba
Mojtaba
{-11-}{-11-}{-11-}

فیس بوک ایران
1 امتیاز + مشاهده لایک
Mojtaba
Mojtaba
اَز رَنجى خَسته اَم كِ اَز آنِِ مَن نيستـ,
بَرخـــاكى نِشسته اَم كِ از آنِ مَن نيستـ,
بــا نآمى زيستَه اَم كِ اَز آنِ مَن نيستـ,
اَز دَردى گُريستَه اَم كِ اَز آنِ مَن نيستـ,

فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
Mojtaba
Mojtaba
کـآنگوروهآ تو کیسہ شون گرگہ ، مامِ میهن سزآریـن می‌ شہ !

سوسکآ به ریش کآفکآ می‌خندטּ ؛ دُُخترـی هفت ساله زטּ می‌ شہ ! ,

فیس بوک ایران
4 امتیاز + مشاهده لایک
Mojtaba
Mojtaba
عزيـز بـاور كُن سُكوتـ اخريـن سَنگر نيـس ,, !

تَجويض سُكوتـ بـرای يك جـامعه‌ی عَقيم شُده در بهتريـن حالت
مـانند مورفيـن بـرای مُعتــاد هِروئينيـس
حالا جـامعه‌ی مـا مَعجونيـس اَز بی‌تفـاوتی تَمسخُر
تَعجُب نكُن عزيـز ايـن حَقيقتِ مــاس, :‌)
4 امتیاز + مشاهده لایک