قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بببببببببببب.jpg HM-201310195216855554751415513492.6799.jpg 559_1458595218.jpg gu5b_مو.png
ღḎ◎η¥Åღ

9
ღḎ◎η¥Åღ
وضعيت: (آفلاين)
18 پست
امتياز: 6.5
ميانگين روز:0.02
ميانگين ماه:0.51
ميانگين سال:4.5
نام : ღḎ◎η¥Åღ
تولد : 0000-00-00

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP

برچسب ‌های کاربردی

ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
اگر روزی مردم تابوتم را سیاه کنیدتاهمه بدانند سیاه بخت بودمبر روی سینه ام تکیه یخی بگذاریدتا بجای معشوقم برایم گریه کندچشمانم را باز بگذاریدتاهمه بدانندچشم انتظار معشوقم بودمو آخرین خواسته من از شمااینکه دستانم را ببندیدتا همه بدانندخواستم ولی نتوانستم
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
چــِــقــَـدر بـــــآیــَـد بــُــگـــَـذَرَد ؟؟؟تـــــآ مــَـنــــ

دَر مـــُـــرورِ خــــآطــِــرآتــَـــمـــ

وَقـــــتــیـــــ اَز کــِــنــارِ تــُــو رَد مــــیـــ شـــَــوَمــــ .

تــَــنــَـمــــ نــَـــلــَـــرزَد …

بــــُـــغـــضــَــمــــ نــَــگـــــیــرَد …
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
بـــا← کــســی → نـبــاشکـــــهاز ← بـی کــســی → بــاهــاتـهبـــا♥ ← کـــســـی → بــــاشکـــــه♥ از بـــیـــن ← هـــمـــه →مـــیـــخــوادبــــا♥ ← تـــــــو → بـــاشــــه
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
پیشاپیش روز مادر مبارک
بببببببببببب.jpg
2 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
✓♔✍مـــَن یــــه زمانـــــے خــُــوبــــے تُوُ ذاتــُـم بـُود♚.♔✓♚ وَلـــــے حـــِیُـف لـُیاقـَتـا کَـــُم بـــوُدُ .♚ ☞♔♚⇜خُـدایـ ــا♚♔

♚بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَم♚♚بَایــد از پــَس بنــدِه هاتـ بــــَـر بیـــام♚.⇝☜

♚↺مـــــن اگـــه حــالـــــم بـــدهِ♚

♚اگــــه راهـــــــم کــــــجه↻♚

♚↺اگـــه فشـــارم همیشــه رو صَــدهِ♚♚اگــه تـــا حــرفــ میـــزنـــے میگــــم خفـــه↻♚♚↺اگــه بــد دهنمـــو حــرفــــام بـــــــدهِ♚♚ولـــــــــــے تـــــــــــو↻♚

♚↺جــون مــادرتــــ گیــــر نـــــــده♚✓♚همینجـــوری هــم افتــادم تــــــو هُلــــــم نــــده↻♚☞✓♚مـــــن عوضــــــی نشــــــدم فقــــــط یکـــــم عــــــوض شــــــــدم!!♚♚دیگــــه بـه کســـی خوبـــــی بیـــــش از حــــــد نمیکنــــــم کـــه فکــــر کنن خوبـــــی

از خودشونـــه!!♚♚دیگــــــه احتـــــرام گذاشتــــــن اضافـــــی تعطیــــــــل!♚♚بـا هــــــر کســــــــی دقیقــا مثـــــــل خـــــــودش
2 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
↫ ✘ ی دخترایی هستن ... ✘ ↬

زود میشن... ✘ ✘ ↬

سرشون تولاک خودشونه... ✘ ↬

تا ی چیزی میگی تند تند جواب میدن...#لجبازن... ✘ ↬

اینارواذیت نکنین اینا سراسر ... ✘ ↬

یه دخترایی هستن وقتی از عشقشون و رفیقشون ناراحتن میگن در صورتی که درونشون داره میگیره.. ✘ ↬ .

اینا رو اذیت نکنین اینا سراسر عشقن... ✘ ↬

اینا همونایین که یواشکی عاشق شدن اما نگفتن به کسی.. ✘ ↬ .

اینا همونایین که فقط ی جا آروم میشن اونم تو بغل و ... ✘ ↬

اینا حسود میشن فقط واسه و#رفقاشون... ✘ ↬

اینا جون میدن واسه دوستاشون... ✘ ↬

اینا همونایین که با آهنگ غمگین گریه میکنن ... ✘ ↬

اینا یه وقتایی میگن خوابم میاد اما تا صبح اهنگ گوش میدن و میریزن... ✘ ↬ اینارو نکنین. ✘ ↬ ..

✘﹏??﹏✓◐ اینا هایِ_یواشکی دارن... ✘﹏??﹏✓◐
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
⇩درد یعنــــــــــی ⇩ ✔هَمــــــین✔ ✖اَلــــــــــآن✖


⭕دِلــَــمــــــــ⭕ ♧براشــــــ♣ ♔خیلیــــ♚ ♕تنگــــــ شده♛


♤اَمــــــــا♠ ◇هیچــــ غَلَطیـــــ◆ ♙نمیــــ ــ ــتونم♟ ♔ بکنمـــــــ ♚
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
פֿــﻮﺏ ﮔﻮﺷـآﺗﻮ ﻭآ ڪُـלּ

ﺑِﺒﯿـלּ

ﭼے

ﻣﯿﮕَﻢ : ﻣﯿﮕَﻢ ﻭ ﻣﯿפֿـﻨבﻡ

ﺍﻣّـآ

ﻟــــــآﺱ ﻧِﻤﯿﺰَﻧـَـــﻢ ... ﻣُﻮבﺑـآنہ ﻭَ بآ ﻟَפــלּ

פֿـﻮﺏ

ﺟﻮآﺑِﺘﻮ ﻣﯿבﻡ ﺍَﻣـآ ﺗﯿڪـ ﻧِﻤﯿפֿـﻮﺭﻡ ...ﮔَﺮﻡ ﻭُ ﺻَﻤﯿﻤے ﻫَﺴﺘَﻢ

ﺍَمآ ﻫــــَـــﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺘَﻢ , ﺍﮔــہ ﺍﺯﻣــــלּ ﺑــــבﺕ

ﻣﯿـــآב...

בﻟﯿﻠﺸــــﻮ

ﺑـــآ ﻣـآﮊﯾــــڪـ ﺭﻭﯼ בﯾــــﻮآﺭ ﺑﻨــــﻮﯾـــﺲ... بـعـــב ﺳــــﺮتـو ﺑڪــــﻮﺏ ﺗـــﻮ

ﻫﻤــﻮטּ בﯾــــﻮﺍﺭ ﺗـــآ ﺟـﻮﻧــﺖ בﺭآב ﺍﺻــﻼً ﺑـــﺮآﻡ ﻣﻬـــﻢ ﻧـﯿـﺴـــﺖ...

بآیـב رفت گآه از בل ڪسے ، گآه جفت پآ تو בهـלּ

ڪسے.
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
" دوســـــــــت داشتن " فقط به حرف نیست ؛

" مـــــــــــــرد " میخواد ؛

" جـــــــــنم " میخواد ؛

دوست داشتن اونه که تو شلوغی بازم به فکر عشقت باشی ؛

دوست داشتن اونه وقتی عشقت تنهاست ؛

" دلـــــــــش " پره .....

مریضه ....

حال و اوضاعش بده پیشش باشی ....

دوست داشتن اونه که اگه دیدی صداش گرفته ؛

اگه دیدی صداش غم داره ؛

" تــــــــــــــــــو " حالت بد باشه و نگرانش بشی ؛

وگرنه : ☜ " نـــــــــر " که تو خیابون ریخته !

دوست داشتن اونه که درکش کنی ؛

" غـــــــــــــــیرت " بزاری براش؛

ده بار زنگ بزنی بهش تا بفهمه که مهمه !!!

آره " دوســـــــــت داشتن " اینه :

☜ " مـــــــــــــــــرد " میخواد ؛

سلامتی همه " مـــــــــردا " ....
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
بــــــعـــــــــضــــــــیااااااااا


بــــــــــه بـــــــعــــضـــــیـــــا هم باید گفت:مــــــن با تـــــنـــــهــــــایی

تـــــــــو با چــــنـــدتــــــایی؟

بـــــــعــــضـــــیـــــااام فـــکــر میـــکــــنـن با خــــیـــــلـــــیـــــاااام...خــــیـــــلـــــیـــــااام فـــکــر میـــکــــنـن با بـــــــعــــضـــــیـــــاااام...قشنگیش اینه که مــــــــــــن موندم وتــــــنـــــهــــــــایــــیــاااااام....

مَــــــــــــــــــن اگه مِثـــلــــــه خــــیـــــلـــــیـــــاااااااا بــــــــــــودم.....الان با خــــیـــــلـــــیـــــاااااااا بـــــــــــــودم....بــــا هـــــر کـــســــی گــــــــــرم نمیگــــــــــرم....

جــــنــــــبــــــه نــــدارن تـَـــــه میگــــــــــــــرن....
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
مـــــــن نه حوصله اینو دارم که بخوام خودمو واسه کسی ثابت کنم.....نه پیگیر اینــــم ببینــــــــم برداشـــــــت بقیه از مــــــــــــــــن چیـــه....

باحرف دیگران به چشم کسی نیومدم که حالا با حرف دیگران بخوام از چشم کسی بیوفتم....!

مــــــن همینـــــم که هســـتم

میـــــــخــــــوای درک کـــــــن

نخواستـــــی شرتو کـم کـــن
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
با تمام ِ وجود مے گویم:


این روز ها عَجیب دل تنگــــ ِ توام


دل تنگــــِ اجابتـــــ چشمانتــــ


دل تنگــــ ِ رنگـــ نِگاهتــــــ


دل تنگــــ ِ بوے عَطرتــــــــ


تو که نیستے ...


انگار زندگے بودن را کــم می آورد و


بهانه گــیر نبودن استــ


تو کـه نیستے دلتنگے هایت مــرا از پا در می آورند
1 امتیاز + مشاهده لایک
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
ای دوست کجایی؟

من با همه‌ی درد جهان ساختم امابا درد تو هر ثانیه در حال نبردمتو دور شدی از من و با این همه یک عمرمن غیر تو حتا به کسی فکر نکردم
من خسته تن از این همه تاوان جداییای بی‌خبر از حال من امروز کجاییمن صبر نکردم که به این روز بیفتمانقدر نگو صبر کنم تا تو بیاییای دوست کجایی؟
انقدر که راحت به خودم سخت گرفتماز عشق شده باور من درد کشیدنگیرم همه آینده‌ی من پاک شد از توبا خاطره‌های تو چه باید بکنم من
من خسته‌ام از این همه تاوان جداییای بی‌خبر از حال من امروز کجاییمن صبر نکردم که به این روز بیفتمانقدر نگو صبر کنم تا تو بیاییای دوست کجایی؟
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست.. اگر برف بیاید هست.. اگر برف نیاید نیست.. مثل دنیای مــن اگر تــو باشی هستم اگر نباشی نیستـــــــــــــــــم
ღḎ◎η¥Åღ
ღḎ◎η¥Åღ
{-44-}
HM-201310195216855554751415513492.6799.jpg
صفحات: 1 2
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}