قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خــودَم قَبـــول دارم کـــهنه شـــده ام

آنـــقدر کــهنه کــه می شــوَد

رویِ گَرد و خـــاک تَنـــَم یــادگــاری نــوشت

…بنویس و برو… !!!
فیس بوک ایران

اطلاعات گروه

آی دی گروه 297
نام گروه حرف های کهنه
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 20670 پست
تعداد کاربر 374 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید
صاحب گروه 0

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

3 پست

برچسب‌های کاربری

حرف های کهنه

گروه عمومی · 374 کاربر · 20670 پست
رويا
رويا
.
Screenshot_2017-08-16-17-13-36-1.png
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40599532 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
رويا
رويا
.
Screenshot_2017-08-16-13-06-41-1.png
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40599530 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
رويا
رويا
ناهار امروزم بفرمایید
Screenshot_2017-08-13-12-43-22-1.png
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40599529 توسط موبایل
رويا
رويا
.
1502391150811389_thumb.png
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40599488 توسط موبایل
3 امتیاز + مشاهده لایک
رويا
رويا
.
فریبا 20170815_140208.jpg
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40599485 توسط موبایل
3 امتیاز + مشاهده لایک
رويا
رويا
بفرمایید ناهار
Screenshot_2017-08-15-13-18-15-1.png
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40599483 توسط موبایل
2 امتیاز + مشاهده لایک
رويا
رويا
@P1122 مع چی انار گلع داری خو سی خوت علاکم / د ایسع ن دسم وت میرسع ن چو گلاکم/ ....
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40598773 توسط موبایل
رويا
رويا
هــــــے روزگار...
Screenshot_2017-08-14-11-53-32-1.png
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40598761 توسط موبایل
2 امتیاز + مشاهده لایک
رويا
رويا
.
Screenshot_2017-08-14-11-17-13-1.png
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40598758 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
رويا
رويا
.
Screenshot_2017-08-14-10-46-37-1.png
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40598757 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
رويا
رويا
@P1122 مع د دس ایی غم ها روم تا جو د پایامه/ هر کوجاع پا مینیم غم ها د تاهامع
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40598756 توسط موبایل
رويا
رويا
.
معصومه 20170814_093836.jpg
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40598541 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
رويا
رويا
.
1502477902698194_thumb.jpeg
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40598539 توسط موبایل
2 امتیاز + مشاهده لایک
D A V O O D ( مدیر حرف های کهنه )
D A V O O D ( مدیر حرف های کهنه )
فیس بوک ایران
D A V O O D ( مدیر حرف های کهنه )
D A V O O D ( مدیر حرف های کهنه )
فیس بوک ایران
صفحات: 1 2 3 4 5