قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
IMG010915_0143.jpg xgk5xuxgl7i1636bf5o.jpg ovurjpk0flde8cn3omc.jpg funny_sms_blogsky_com_2.jpg
محمد

13
محمد
وضعيت: (آفلاين)
175 پست
مرد
امتياز: 341.8
ميانگين روز:0.14
ميانگين ماه:4.27
ميانگين سال:43.75
نام : محمد
حالت من : عاشق
تولد : 1379-08-03
تاهل : m - مجرد
دین : اسلام
شهر : سمنان
تحصیلات : دکترا و بالاتر
شغل : دانش اموز
سربازی : فراری
سیگار : نمی کشم
گوشی : سامسونگ

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
محمد
محمد
✮نجـابتــ...

✮اونـ نیستـ کـهـ تـواوجـ رابـطهـ...

✮پــاکـ بمـونـ...

✮هـروقتـ تـو اوجـ اختـلافـ...

✮خیـانتـ نکردیـ؛نجیبــیـ...

@fazsad
کانال تلگرامم
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40446365 توسط موبایل
محمد
محمد
یه پسر... ⇦⇦⇦⇦ ��
وقتی میگه دوســـــِت داره....��
باید جلو همه فریاد بزنه و بگه این عشقمه....��

هه!! وگرنه تو pv که همه مجنونن!! ��

وقتی یکی دوســــِـت داره... ��
باید عکست رو صفحه گوشیش باشه...��
اسمت تو گوشیش⇦��خانومیم��⇨سیو شده باشه....

یکی اگه واقعا دوســـِــت داره.... ��
همه دنیا میدونن دوست داره.... ↯

��اونایی که یواشکی دوســِـــت دارن...⇩⇩

�� یواشکی صد نفر دیگه‌رو هم دوس دارن��
یکی که دوســــِـت داره... ��
همیشه تو گرفتاری‌هاشم به تو فکر میکنه��
تو روزا و وقتای پُرکارِش بازم وقت برات داره....��

اون که دوســِـــت داره.... ��
صد سالــَـــم وقت بخوای بهت میده که بهش اطمینان پیدا کنی و به همه نشونت میده نه اینکه یواشکی باهاش باشی...��
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40446354 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
محمد
محمد
حٰــاجـیّْ

نَـه اهـلٍ التمـــاسـم ⇦

نَـه اهـلٍ اسکـنــاسـَـم

نَـه تـو کـارٍ لاســو ⇦

نَـه غــرقـهٍ کـلاســـــو✖

همینـــــــم کِه میبینـــــی خآکـیـهٍٍ خاکــی⇦

جـُــز خُــدام از هیچکـیـم نَـعــریـم باکـی✖

تو رفـاقتــم یـرنگیـــم ⇦

اونـم تـــا وقتی کِه نلـنگــی✖

اینجـــوریاس داشــم ⇦
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40442529 توسط موبایل
محمد
محمد
ﺑﺴﻼﻣﺘﻲ ﺍﻭﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﮎ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯﺍﺩ
ﺑﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ ﺍﺯﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،،،،ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ! ﻧﻪ ﺯﻧﮕﻲ ﺯﺩ ﻧﻪ ﺍﺯﺵ
ﺧﺒﺮﻱ ﺍﻭﻣﺪ،،،،!
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺗﻮ ﺩﻟﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ ﺣﯿﻒ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺯﺣﻤﺘﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﻪ ﺧﺒﺮﻱ ﺍﺯ
ﻣﺎ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ،،،، !!!
ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﮎ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﭘﺴﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﯾﯿﺲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﺴﺮﻣﻪ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟! ؟!
ﺭﯾﯿﺲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ 7 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﺷﺪﻩ،،،،!!!
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ،،،،
ﺭﯾﯿﺲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﮎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻩ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺟﻨﺎﺯﺷﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺧﺎﮐﺶ ﮐﺮﺩﻥ ،،،،، !!!
ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﯾﻲ ﮎ ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﻤﯿﺮﻥ ﺍﻣﺎ کسیو ﻧﺎﺭﺣﺖ ﻧﮑﻨﻦ ،، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40442525 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
محمد
محمد
ﺑﺴﻼﻣﺘﻲ ﺍﻭﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﮎ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯﺍﺩ
ﺑﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ ﺍﺯﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،،،،ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ! ﻧﻪ ﺯﻧﮕﻲ ﺯﺩ ﻧﻪ ﺍﺯﺵ
ﺧﺒﺮﻱ ﺍﻭﻣﺪ،،،،!
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺗﻮ ﺩﻟﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ ﺣﯿﻒ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺯﺣﻤﺘﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﻪ ﺧﺒﺮﻱ ﺍﺯ
ﻣﺎ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ،،،، !!!
ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﮎ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﭘﺴﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﯾﯿﺲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﺴﺮﻣﻪ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟! ؟!
ﺭﯾﯿﺲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ 7 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﺷﺪﻩ،،،،!!!
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ،،،،
ﺭﯾﯿﺲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﮎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻩ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺟﻨﺎﺯﺷﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺧﺎﮐﺶ ﮐﺮﺩﻥ ،،،،، !!!
ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﯾﻲ ﮎ ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﻤﯿﺮﻥ ﺍﻣﺎ کسیو ﻧﺎﺭﺣﺖ ﻧﮑﻨﻦ ،، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40442524 توسط موبایل
6 امتیاز + مشاهده لایک
محمد
محمد
اصلا عاشق واقعی کسیه که به عشقش نرسه...:(
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40442522 توسط موبایل
محمد
محمد
بـــــہ ســلـامـتـی ســـہ یــارم:
غَــمُ✓
فَـــندَڪُ✓
✓ســــیــگــارَم✓
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40442519 توسط موبایل
محمد
محمد
بـــــہ ســلـامـتـی ســـہ یــارم:
غَــمُ✓
فَـــندَڪُ✓
✓ســــیــگــارَم✓
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40442518 توسط موبایل
محمد
محمد
بعضیِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْا ⇩⇩

انقِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْدے ڪِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْہ براے خِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْر ڪِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْردڹ بقیِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْہ ⇩⇩

▓ سعِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْے میڪنِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْڹ▓

اڴِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْہ براے خودشِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْْْوڹ وقتـــِْْْــِْْـِِْْْْــِْْـِْْـِْْـِْْـِْْـِْْْْـْْْـِْْـِْْْْـْ میــــــــــذاشتڹ ادم میشـــــدڹ
ھــــــــــــــــــシــــــــــــــــــシـــــــــــــــــнɛнــــــــــــــــــシـــــــــــهジ
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40437000 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
محمد
محمد
شما [لیسانس حآل گیری] داری
من # فوق تخصص انتقام# دارم
گفتم در جریان باشی
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40436999 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
♥ارشان♥(جواد)صابر مختاری موسس سایت♥
ساخت گروه رایگان شد
به گروه های خوب هدیه داده می شه
{-21-}{-35-}
7 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط IMAN2000 و mona2
محمد
محمد
⇦به سلامتی خودم که باهمه فرق دارم...
خوووووب گوش کنツ
✖️توجمع باید بشینی پیشه خودم..
⇦همکارمه،همکلاسیمه،دوس دختره دوستمه،آبجیمه،رانندمه،سگمه...
✖️از اینا نــــــــــداریم..
تو فقط منو میشناسی
تصادفی ببینم مزاحمه کسی شدے جلوچشمات تیکه پارش میکنم...
ولی رسیدیم خونه باتوهم کار دارم...√
نمیخواد وقتی قرار داریم خودتو واسم بزک دوزوک کنی..
موقعی که انتخابت کردم کور نبودم
دیدم خوشگلے
گوشیت پسورد داره؟؟؟
✖️هــــــــــرررررررررے✖️
به درد من نمیخورے...
ماحریم شخصے نداریم،من از همه چیت باخبرم..
وقتے میگم با فلان دوستت نگرد
بار دوم نمیشنوے
میری با همون دوستت منم فراموش میکنے!!
دوستم خوشمزه بازی برات دراورد نمیخندی...
سخته با من بودن؟؟؟نــــــــــــــــــــه؟
⇦من همینم میخوای درکم کن...نخواستی شر کم کن
هــــــــــHeــــــــــه
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40429600 توسط موبایل
3 امتیاز + مشاهده لایک
محمد
محمد
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40429580 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
محمد
محمد
⇦به سلامتی خودم که باهمه فرق دارم...
خوووووب گوش کنツ
✖️توجمع باید بشینی پیشه خودم..
⇦همکارمه،همکلاسیمه،دوس دختره دوستمه،آبجیمه،رانندمه،سگمه...
✖️از اینا نــــــــــداریم..
تو فقط منو میشناسی
تصادفی ببینم مزاحمه کسی شدے جلوچشمات تیکه پارش میکنم...
ولی رسیدیم خونه باتوهم کار دارم...√
نمیخواد وقتی قرار داریم خودتو واسم بزک دوزوک کنی..
موقعی که انتخابت کردم کور نبودم
دیدم خوشگلے
گوشیت پسورد داره؟؟؟
✖️هــــــــــرررررررررے✖️
به درد من نمیخورے...
ماحریم شخصے نداریم،من از همه چیت باخبرم..
وقتے میگم با فلان دوستت نگرد
بار دوم نمیشنوے
میری با همون دوستت منم فراموش میکنے!!
دوستم خوشمزه بازی برات دراورد نمیخندی...
سخته با من بودن؟؟؟نــــــــــــــــــــه؟
⇦من همینم میخوای درکم کن...نخواستی شر کم کن
هــــــــــHeــــــــــه
╔══ ೋღღೋ ══╗
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40429382 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
♥ارشان♥(جواد)صابر مختاری موسس سایت♥
@yalda

امروز تولد اجی خوبم یلدا خانوم گل

همه رو خبر کنید بیان جشن بگیریم شادی کنیم

{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}


فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
فیس بوک ایران

اون موزیک زیاد کنید بیایید وسظ

فیس بوک ایران

گفتم بیایین دیگه نه این جوری

تا پلیس فتا نیومده برید حجابتون رعایت کنید

برید کنار من اومدم

فیس بوک ایران


شیرینی کیک هم به اندازه کافی هس خودتون خفه نکنید خواستید بر دارید ببرید خونه
5 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط sajad80 و 5 سایر کاربران
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}