قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
محمدرضا

8
محمدرضا
وضعيت: (آفلاين)
17 پست
مرد
امتياز: 221.3
ميانگين روز:0.01
ميانگين ماه:0.22
ميانگين سال:2.43
نام : محمدرضا
تولد : 1373-02-08
تاهل : m -
محمدرضا
محمدرضا
فیس بوک ایران
محمدرضا
محمدرضا
فیس بوک ایران
محمدرضا
محمدرضا
فیس بوک ایران
محمدرضا
محمدرضا
.....
محمدرضا
محمدرضا
هر بار کودکانه دست کسی رو گرفتم گم شدم ؛ ترس من از گم شدن نیست ، از گرفتن دست کسی است که بی بهانه رهایم می کند{-60-}
محمدرضا
محمدرضا
مثل مسجد بین راه :
تنهایم...
هر که می آید مسافر است:
می شکند هم نمازش را ؛ هم دلم را{-60-}
محمدرضا
محمدرضا
از باغ می برند چراغانیت کنند ، تا کاج جشن های زمستانی ات کنند ، پوشانده اند صبح تو را ابر های تار ، با این بهانه که بارانی ات کنند ، یوسف به این رها شدن از چاه دل نبند ، این بار می برند زندانی ات کنند ، ای گل گمان نکن به شب جشن می روی ، شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند ، یک نقطه بیش فرق بین رحیم و رجیم نیست ، از نقطه ای بترس که شیطانیت کنند ، آب طلب نکرده همیشه مراد نیست ، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند...
محمدرضا
محمدرضا
به گل آفتاب گردان گفتن چرا شبها سرت پایینه میگه چون ستاره شب ها چشمک میزنه نمی خوام به خورشید خیانت کنم
محمدرضا
محمدرضا
................
محمدرضا
محمدرضا
.....
محمدرضا
محمدرضا
...
محمدرضا
محمدرضا
چه زیبا می گفت مترسک:وقتی نمیشه رفت همین یک پا هم اضافیست!
محمدرضا
محمدرضا
مومنی رو ندا آمد آرزویی کن
گفت:اقیانوس آرام را آسفالت میخواهم
ندا آمد سخت است ، آرزوی دیگر کن
گفت : قدرتی میخواهم تا زنان را بشناسم
ندا آمد : اقیانوس آرام را دو بانده می خواهی یا چهار بانده...؟!
محمدرضا
محمدرضا
باورم شدپاک بودن ذلت است
عاشقی سوزنده حیثیت است
باورم شد دوستی ها لحظه ایست ، بی وفایی قسمتی اززندگیست
بی وفایی کن وفایت میکنند
باوفا باشی خیانت میکنند
مهربانی گرچه آیین خوشی ست
مهربان باشی رهایت میکنند{-38-}{-38-}{-38-}{-38-}{-38-}
محمدرضا
محمدرضا
یک شب مجنون نمازش راشکست
بی وضودرکوچه ی لیلانشست
عشق آن شب مست مستش کرده بود
فارغ ازجام الستش کرده بود
گفت:یارب ازچه خوارم کرده ای؟
برصلیب عشق دارم کرده ای؟
خسته ام زین عشق ، دل خونم مکن
من که کجنونم ، تومجنونم مکن
مرداین بازیچه دیگرنیستم
این تو و لیلای تو... ، من نیستم!
گفت:ای دیوانه ، لیلایت منم
در رگت پنهان وپیدایت منم
سال ها با جور لیلا ساختی ، من کنارت بودم و نشناختی....
صفحات: 1 2
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}