قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
IL*( F )*VE YOU

باتو زندگیم معنا داره ولی بدون تو هیچ معنایی.. [درباره]
35
IL*( F )*VE YOU
وضعيت: (آفلاين)
799 پست
مرد
امتياز: 4945.6
ميانگين روز:0.6
ميانگين ماه:17.37
ميانگين سال:159.8
نام : IL*( F )*VE YOU
حالت من : مهربون
تولد : 0000-00-00
تاهل : m - مجرد
دین : اسلام
شهر : مازندران
تحصیلات : دیپلم
ظاهر : وزن: 70 - قد: 1.75
دوست : اول خدا وخانوادم بعد عشقم

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
×مُردَن×⇦مُردَم×⇦مُردی×⇦مُـــــــــرد×

✘اوضــــــآع خیلی ×تُخـ××ـمی× شُد✘
فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
@fati75
●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ…♥●•• ••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ…♥●•• ••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥●•• ••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥●•• ••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ…♥●•• ••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥●•• ••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥●•• ••●♥ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●•• ••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍ�
3 امتیاز + مشاهده لایک
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
@fati75
نشانی از تو ندارم!

اما هنوز دوستت دارم

اینبار تو بگو

سیب!
فیس بوک ایران
3 امتیاز + مشاهده لایک
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
2 امتیاز + مشاهده لایک
IL* ( M ) *VE YOu
IL* ( M ) *VE YOu
3 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط MTF-75
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
@fati75
حواست به منم باشه اگر در گیر رویایی

اگر بازم تو رویاهات هنوزم فکر فردایی

حواست به منم باشه درست وقتی که در گیری

درست وقتی که دستامو توی دستات می گیری

حواست به منم باشه تو ای تنها بهار من

تو هر لحظه اگر حتی نبودی در کنار من

حواست به منم باشه همین لحظه که می خندی

همینجا که تو اغوشم داری چشماتو می بندی

حواست به منم باشه به احساسی که من دارم

به احساسی که هر لحظه میگم خیلی دوست دارم

حواست به منم باشه اخه درده رفیق من

میخوام دنیا دو نیمه شه یه نیمه تو یه نیمه من

فیس بوک ایران
1 امتیاز + مشاهده لایک
IL* ( M ) *VE YOu
IL* ( M ) *VE YOu
1 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط MTF-75 و nashenakhte
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
براﮮ دلمـــ دعآ کنید

دلمـــ خواب بـﮯ کابوس مـﮯ خواـهد

دلمــ کمـﮯ خدا مـﮯ خوا ـهد

کمـﮯ سکوت کمـﮯ اشک کمـﮯ بهشت

کمـﮯ آغوش آسمانـﮯ و

شآید کمـﮯ مـــــرگ..- ـهمین..!!

فیس بوک ایران
1 امتیاز + مشاهده لایک
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
فیس بوک ایران
{-41-}{-41-}{-41-} {-41-}{-41-}{-41-}{-41-} (F)
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
کنـارِ مـوج هاﮮ دریـ ـا بـ ه یاد تو قـدم میزدم
صداﮮ بلندﮮداشتن
ﻭلـﮯ خــــوب گوش میدادن بـ ه دلتنگـﮯ هام
اونجا پیشم نبودﮮ
اما یـادتــــ مثل همیشـ ه باهام بود
یه چنتا دونـ ه از اشکـ ـامـو
بـ ه یـاد تو به دریـ ـا دادم
کـ ه تا همیشـ ه باهاش باشـ ه
حالا منم
ازون دریایـﮯ کـ ه تو دوســـت دارﮮ
سهمـﮯ دارم
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
♡ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪﻩ ↓ . ↓ ☜ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪ ☜ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻪ ☜ﺗـُﻨـﺪ ﻣﯿﺸﻪ ☜ﺧﺸﻦ ﻣﯿﺸﻪ ☜ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ میشه ☜ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺸﻪ ☜ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ☜ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺼﺐ ﺩﺍﺭﻩ ☜ﭼﻮﻥ ﻣـَـﺮﺩﻩ ☜ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ☜ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﯾﺎ ☜ﻏﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺸﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ☜ﻧﺎﺯکتر ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﮔﻞ ☜ﺣﺴﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ☜ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ ﺗﺎﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩ ☜ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﺳﺘـﺖ ﺍﻭﺭﺩ ﻣﯿﺸﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ ﺍﺯﺵ ﺛﺮﻭﺗﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﺯﺵ ﻏﺮﻭﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﺯﺵ ﻫﻮﺳﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﺻﻼ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ ♡ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﻮ ﻧﮕﯿﺮﯼ ☆ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ☆ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ☆ﺁﺭﻭﻡ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ☆ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵُ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺸﻨ�
1 امتیاز + مشاهده لایک
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
@fati75
فیس بوک ایران

دانلود آهنگ جدید حامد پهلان و علی نجات به نام فاطی {-7-}{-41-}{-35-}
1 امتیاز + مشاهده لایک
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
2 امتیاز + مشاهده لایک
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
@fati75 بـــآنـــو........ نــوار قــلــب گــرفتــن اَزَم؛ اســـم تـــو رو زیــگــزاگـــ مــی رفــتــــــ!
2 امتیاز + مشاهده لایک
IL*( F )*VE YOU
IL*( F )*VE YOU
فیس بوک ایران

بــــرای كشتـنِ كـسی كـه تـــویِ دلــت زنــدَست بـــــایـــــد ، روزی هـــــزار بـــــار بمـــــیـری... !
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}