قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
1509541447816[1].jpg 1509541377512[1].jpg 1509541329437[1].jpg 1509541802955[1].jpg
نيما اخوان

حسابداری و حسابرسی .مدیریت مالی و اداری .عضو.. [درباره]
نيما اخوان فرياد مي زند:
_
22
نيما اخوان
وضعيت: (آفلاين)
972 پست
مرد
امتياز: 12756.4
ميانگين روز:0.51
ميانگين ماه:15.19
ميانگين سال:162
نام : نيما اخوان
حالت من : داغون
تولد : 1391-06-01
تاهل : m - مجرد
دین : اسلام
شهر : تهران
تحصیلات : فوق لیسانس
شغل : حسابداری و حسابرسی - مدیر مالی و اداری
ظاهر : وزن: 78 - قد: 1/88
سربازی : رفته ام
سیگار : نمی کشم
گوشی : گلکسی
ماشین : 206
دوست : خانم عسل تبریزی
علایق : خدای مهربون - شبنم -گل رز -کامپیوتر -اسکی - موزیک -کوه نوردی -شنا -تنیس --شعر - ترانه - قصه های کودکانه - قصیده -رمان - نوول - سهراب سپهری - مادر - پدر - آبشار - جویبار - عکاسی- عاشقی - عشق و عاشقانه .پری ها وتینکر بل ها .همه زیبایی های خدا .

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP

برچسب ‌های شخصی

نيما اخوان
نيما اخوان
گفتم كه ببوسم روي ماهت
گفتم كه بيا به آغوشم
گفتم اي دختر زيباي دردانه ام
گفتم اي نگاه پر از آرزو هايم
گفتم اي پرده در آفاقم
بيا كه به نگاهت من رويا و خيالم
گفتم من با نگاهت هزار دردم
گفتم من ميهمان درب خانه حياتم
گفتم من پرپرواز بي صدايم
گفتم كه هزار رنگ رخت به خورشيد و مهتاب نگرانم
گفتم در مكتب عشق من هميشه تورا نگاهم

من دردانه هاي ريز ترين حروف الفباي عشقم

نيماي كوچك قصه ها
Text-graphy-2015-Amazing-ir-32.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
وقتي كه اسمان آبي بود
وقتي كه مهتاب خيالي بود
وقتي ستايش باد و نسيم رويايي بود
وقتي پرنده پر پرواز بود
شبپره بالهايش زيبا بود
وقتي كه عشق از سرماي زمستان به كنجه خانه بود
گرمي عشق به اغوشش مستانه بود
وقتي كه عاشقانه هاي پروانه بي خيال و همين جوري بود
وقتي بالهايش كوچك و تحناني بود
وقتي كه نگاه قشنگش رنگين كمون 7رنگ بود
نيماي كوچك قصه ها بوسه بر لب پروانه ها بود
photo-love-amazing-ir-5.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
من بودم و نگاه خواهرانه
من بودم و روياي بوسه بر لبان جاودانه
من بودم و يك عالمه كلام زيركانه
من بودم و اين همه روز قشنگ دختر دردانه
دختر زيبا روي
روزت را سپاس
نگاهت را جان
تولدت را سرمه ي نگاه چشمان
من همان آوازه ي قطره هاي بارانم
من همان رازقي گل عزارانم
من همان دفتر شعر بوستانم
پس اي دختر زيبا روي
زيباييت رامن پاس ميدارم
روزت را به عشق وفا دارم
من همان گل
گلدان شمعداني روي بومم
من همان كلام شب شبانم
به عشق
به عاشقي تو
من سراپا جانم

اي دختر زيبا
روزت مبارك بادا

نيماي كوچك قصه ها
photo-love-94-amazing-ir-33.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
وتو گفتي كه مرحم رويايم باش
از عشق
از بوسه ترين عاشقانه
از حكايت گلهاي زمستانه
از خيال تا شبانه
از گرمي دلهاي بهارانه
تو برايم از عشق نگو
از عاشقي دلداده نگو
از آغوش سر و چمستانه نگو
از حكايت دختر دردانه نگو
از نوازش چشمان خردمندانه نگو
بگو كه مستي صبحگاهي نگاه من است
بگو كه عاشق بودن چرا گناه من است
بگو گرمي نفسهاي عاشقانه چرا بس است
بيا و اي عاشق دلخسته
بيا و اي نگاه دل بسته
بيا و دختر عشق را
به بهترين نگاه عشق
تو ميداني كه او جان است

مادرم نامم را نگهبان كودكان يتيم و سر راهي نام نهاد
كودكاني كه بعد ها دانشمندان ايرانند

نيماي كوچك قصه ها
love-photo-amazing-ir-94-19.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
بيا كه به عشق نگاه باشيم
بيا و روياي عاشقانه ها را سپاس باشيم
بيا و به روزگاران جواني و
دفتر مشق دبستانمان سپاس باشيم
بيا و به نگاه مردان قهرمانجنگ و
اريايي بودن خود پيام باشيم
بيا و خاطرات باران و ريزشش را كلام باشيم
بيا و به بوسه حكم دهيم به عشق
به عاشقانه و آغوش
تن دهيم به عطر
بيا و نگاه دختران پاك و به دل دادگي خطاب باشيم
بيا و بوسه بر چشمانشان را
كليدي از قلب ها باشيم
Love-p-amazing-ir-25.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
وقتي كه روياي نگاهت به نگاهم شد
وقتي كه خيال با صدايت تولذم شد
عشق پرواز حكايت آغازم شد
وقتي كه بوسه حكم به مجنون دلدادگي هايم شد
وقتي كه فرهاد كوه كن بلاي جانم شد
وقتي كه انجمن عشق
بالين سرم شد
وقتي شبنم باران و
اب صداي پايم شد
وقتي پرواز قوي سفيد پرپروازم شد
وقتي گه انديشه ها
صداي افكارم شم
روياي شمع سوزش چشمانم شد و
نيماي كوچك قصه ها
آواز و پيامم شد
من حكايت همه ي زود با ورانه ام
من همان قنديل هاي يخي روزگارانه ام
به پاس ارياييم
به فارس بودن و
پارس بودن و
كورش بزرگ و هخامنش ايران و
پرچم سه رنگم و
خاك وطنم
من افتخارم

نيماي كوچك قصه ها
love-photo-Amazing-ir-24.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
وتو بودي و من
ويك عالمه بوسه
از عشق و عاشقانه
از خيسي باران
تا ترانه
از مريم هاي زمان
تا ليلي كودكانه
از آغوش تند هوسهاي مردانه
از طلوع صبح سپيده
تا مهتاب شبانگاه
از صداي جيك و جيك گنجشك
تا شقايق
من سوداي تورا دارم

نيماي كوچك قصه ها
love-photo-amazing-ir77.png
نيما اخوان
نيما اخوان
تو گفتي كه قصه هاي دوران نيست
تو گفتي تاريخ باستان عميق نيست
اما از نزاد آريا و پارس نگفتي
از خليج هميشگي فارس هم نگفتي
تو هيچ هم از كمان ارش و رستم دستان هم نگفتي
از سهراب دلاور دوران اون زمان هم نگفتي
تو نگفتي كه زرتشت دين ماست
تو نگفتي اهورا و اوستا نياكان ماست
تو از داستان كاوه ي آهنگر مرزبان هم نگفتي
از تهمينه و زال و رودابه هم نگفتي
تو نگفتي كه آريو برزن دلاور قهرمان ماست
تو از سورناي جوان پهلوان هم نگفتي
من از نزاد آريايم
پدرم خسرو پرويز و
شهرتم فارس و هخامنش جاودانم
من از نسل كوروش و
هفت منشور سازمان ملللم
مللم دنياي فارس و
دنيايم
مرز باستان است


نيماي كوچك قصه ها َ
love-photo-amazing-ir77.png
نيما اخوان
نيما اخوان
بيا كه عشق را
بيا كه عاشق را
بيا كه ليلي و مجنون قصه ها را
بيا كه به انجمن صفاي دختران با مرام را
بيا و فرهاد كوه كن قصه ها رو
بيا و رنگين كمون 7رنگ مهتاب را
بيا و روياي بوسه ي بر غنچه هارا
بيا ونگاه مستانه ي پروانه هارا
به همه ي عاشقان سپاس باشيم
بيا و عشق به ليلي ها را پناه باشيم
بيا و دفتر دبستان خاطرات كودكي را نگاه باشيم
بيا و گريه به چشمان شمع را كبريا باشيم
بيا و قلبهاي كوچك دختران چادري را كمال باشيم
بيا و نيماي كوچك قصه ها را رسا باشيم
بيا و درخت زرد خزان و گهواره ي مهد باستان را
كران باشيم
بيا و هزار نگاه دختران قصه ها را فسان باشيم

نيماي كوچك قصه ها
Love-me-amazing-ir-1.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
وباز روياي جواني
آغوش دختران زيبايي
وباز حكايت چشمان عشق
عاشق به نگاه جاوداني
و دفتر عطر دلدادگي
خيالم را كشت
وباز مستان و ميخانه
وباز روياي دختر دردانه
عاشقي را بر من جست
اما بوسه هاي تو
آغوش تن تو
نوازش چشمان تو
مرا به خود ديوانه كرد
نگاه شمع را سوزش چشمانه كرد
وباز مهتاب و آفتاب زيبا را
اسير به ميخانه كرد
ومن همان موج خاموشم
فانوس درياييم
نگاه به لبان دختر عاشقانه ام
من همان نيماي كوچك قصه هاي دردانه ام

من عضو كانون شعر و كودك و نوجوانم
من عضو انجمن حسابرسانم رسمي ايرانم فوج
love-Amazing-ir-3.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
ميخوام يك قصه بگم
از عاشقي ماه بگم
از دختر زيبا روي نگاه بگم
درياي آبي و مور شمع بگم
بگم كه حكايت عشق عاشقانه است
بگم درخت پاييزان هم زردانه است
بگم كه افق بي كرانه نيست
سوداي عاشقي بي بهانه نيست
بگم كه ماه آسمانم پوشالي نيست
يگم داستان آرش و آريا خيالي نيست
بگم اوستا وزرتشت و كوروش بزرگ بيگانگي نيست
روزي رسد روياي هخامنش و آريايي
و خليج فارس هميشگي و
خسرو پرويز
بگم ستاره ي هالي ديدني نيست
عشق به دختران زيبا رويا يي نيست

من همان نگاه كوچك نيماييم
شهرتم
كوچك قصه ها
8559c3_7417.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
زيباي من
روياي شب من
انجمن دفتر شعر هاي من
زيباييت را پاس ميدارم
قدرت خدايم را ببين
زيبايي مه جبينم را ببين
ببين كه دختر عشق چه زيبا است
ببين ناز كرده اش چقدر اغاز و بينا است
ببين اندام قشنگش چه سر به هواست
ببين چشمان نازش به كجا بيتا است
ايا ميداني
روياي شمع
رنگين كمون 7 رنگ
مهتاب بي رنگ
منظومه ي ليلي ها
وقصه ي فرهاد كوه كن
در مقابل زيبا ييت محكوم به همين جاست
زيبايم
عاشقم به نگاهت
آغوشم به لبا نت
زيبايم
به خدا
من همان نيماي كوچك قصه ها هستم به نگاهت

من عضو كانون شعر كودك و نو جوانم
88e33e_2510.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
تو از شكست گفتي
از فهميدن مشق شب گفتي
تو گفتي كه يافتن عشق يعني خواستن رويا
خواستن رويا
يعني افتادن به دام خيال
تو از شكست گفتي
از مردان و زنان حرم گفتي
از يگانگي خدايم گفتي
از درياي ابي
مهتاب رنگي
از رنگين كمون 7 رنگ گفتي
از صداي پاي اب گفتي
از غنچه باز نشدن گل گفتي
از مردان بي ادعا گفتي
گفتي كه پروانه بي بال نيست
شاپرك شبها پر پرواز نيست
تو از غرور عاشق گفتي
از دست نيافتني هاي مردان و زنان عشق گفتي
اما از نيماي كوچك قصه ها
هيچ نگفتي

من عضو كانون شعر و كودك و نو جوانم
من عضو انجمن حسابرسان رسمي ايرانم فوج
88c0e0_e52c.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
قتي بهار بود
تو بودي
روياي عشق هم بود
وقتي كه تو در اسمان خدايم بودي
ستاره ي هالي هم بود
وقتي كه تو پر پروازم بودي
جيك جيك گنجشككان هم بود
وقتي كه تو انديشه بودي
رويا به افكار بود
انديشه او قات بود
نيلوفر مرداب به انتظار بود
وقتي كه تو عاشق بودي
اغوش ها مستانه به عشق بود
فرزانه در انتظار شب بود
نگاه مادرانه ي مادران
به انتظار معبود بود
وقتي كه آسمان آبي بود
تو دنباله ي مجنون به فرياد بود
نيماي كوچك قصه ها
نگاهش به عشق درد آلود بود

من عضو كانون شعر كودك و نو جوانم
Girl-Amazing-ir-18.jpg
نيما اخوان
نيما اخوان
وتو انديشه مباش
روياي شمع باش و
نگاه لاله باش و
در انجمن عشق بوسه باش
گفتي كه جهنم روياي خيالي ست
گفتي كه گريه هاي شمع پوشالي ست
گفتي كه بر افكار و كردا ر كلام باش
گريه هاي باران را ثواب باش
گفتي كه روياي عاشقانه مباش
گفتي كه شمع زمانه مباش
گفتي كه به كورش بزرگ سلام باش
گفتي نژاد اريا رو پاس باش
گفتي كه به دريا هميشگي خليج فارس و نگهبان باش
گفتي كردار و پندا رنيك 7 منشور كورش در سازمان
ملل را ملل بي سوال باش
گفتي كه پرچم سه رنگ ايرانم را بوسه باش
گفتي كه زرتشت و اوستا و خسرو پرويز را
هميشه جان باش
گفتي كه به گلهاي شمعداني روي طافچه هاي قديم
خونه هاي گلي رو سپاس باش
گفتي كه گريه هاي نيماي كوچك قصه ها را
هميشه سوال باش

نيماي كوچك قصه ها
photos-love-2-namakstan.ir-2.jpg
صفحات: 6 7 8 9 10