قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆

ترجیح می دهم تنها باشم و با وقار، تا این که.. [درباره]
7
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
وضعيت: (آفلاين)
128 پست
مرد
ميانگين روز:0.07
ميانگين ماه:2
ميانگين سال:21.33
نام : SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
تولد : 1367/02/10
تاهل : m -
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
یـــــک روز ...

حســــــــرت خواهـــــی خـــــورد ...

روزی کـــــه در آغـــــوش دیگـــــری ,

بـــــا فکـــــر کـــــردن بـــــه مـــــن ...

آرام میشــــــــــوی ..............!
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ . . .
ﯾـﮑـﯽ ﺑـﺎﺷـﻪ ﯾـﮑـﯽ ﺑـﺎﺷـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻐـﻠـﺖ ﮐـﻨـﻪ . . .
ﺳـﺮﺗـﻮ ﺑـﺰﺍﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﺳـﯿـﻨـﺶ ﺁﺭﻭﻣـﺖ ﮐـﻨـﻪ . . .
ﺣـُﺮﻡ ﻧـﻔـﺲ ﻫـﺎﺵ ﺗـﻨـﺖ ُ ﺩﺍﻍ ﮐـﻨـﻪ . . .
ﻋـﻄـﺮ ﺩﺳـﺘـﺎﺵ ﻣـﻮﻫـﺎﺗـﻮ ﻧـﻮﺍﺯﺵ ﮐـﻨـﻪ . . .
ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ . . .
ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ ﮐـﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩﻡ ﮔـﻮﺷـﺖ ﺑـﮕـﻪ...
ﻏـﺼـﻪ ﻧـﺨـﻮﺭﯼ ﻫـﺎ . . .
ﻣﻦ ﮐــ ـــﻨـــ ـــﺍﺭﺗـــــــ ـــــــــﻢ...
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
چرا دوست داشتن از عشق بهتر است؟


چون عشق گیاهی است که به دورِ جنون می پیچد.


اما اگر من تو را دوست داشته باشم؟


آن وقت ممکن است عاشقت شوم!


بعد. . . به تو می پیچم!؟


نه، بعد . . . مجنون می شوی!بعد مجنون میشوم.
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
دلـــــــــم میگـــــــــیرد


وقـــــــــــتـ ی مــــــــــــــــیدآنم


در دنـــــــــــــیآیِ بــــــــــ ه این بــــــــزرگی


هیچ دلـــــ ی نیســ ت کــ ه بـــرآیِ مـ ن تنـــگ شـــود...

فیس بوک ایران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
خداوندا در این دنیا گناهم چیست؟


به غیر از عاشقی پشت و پناهم چیست؟


نمی دانم كی ام،گم كرده ام خود را!


در این بی فصل بودن گناهم چیست؟


زبانم مثل سنگی سخت و ساكت شد.


نمی دانم دلیل این شعرهای گاه گاهم چیست؟؟؟


فیس بوک ایران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
اعتـــــراف مـــی کُــنــم. . ..


بــــرای"داشـــ ــتــنِ"تـــو هــــیــچ کـــاری نکـــردم. . .


امــــا برای "فرامــوش" کــردنـــت


هــرکـــآری مــی کُنـــم. ..

فیس بوک ایران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
خــــوش بــــه حالــــش ...!
خــــوش بــــه حــــال کســــی کــــه ,
وقتــــی در آغوشــــت آرام گرفــــت ...
بــــه او میگویــــی :
قبــــل تــــر از تــــو ، هیــــچ کــــس نبــــود در افکــــارم ........!


فیس بوک ایران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
خسته شدم بس كه تنها دویدم

اشك گونه هایم را پاك كن و بر پیشانیم بوسه بزن

می خواهم با تو گریه كنم

خسته شدم بس كه....

تنها گریه كردم

می خواهم دست هایم را به گردنت بیاویزم و شانه هایت را ببوسم...

خسته شدم بس كه تنها ایستاده ام.


فیس بوک ایران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
تمام خنده هایم را نذر کرده ام

تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا

عطر دستهایت ، دلتنگی ام را به باد می سپارد . . .

فیس بوک ایران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
فـــــرامـــوشــش کرده ام ....

فــقـــط گـــاهــــی اســـمـــش را کــه مــیــشـــنـــوم...

بـــی اخـــتـــیـــار مـــیـــشـــکـــنم . . .

گـــــــــاهی بـــــــــــــه قــــدری دلـــــــــــــمــ ...

برایـــــــت تنـــــــگ میشود کــــــه ...

حــــــــــاضرم حــــــــتی با دیگــــــری " بــبــیــنــمــتــــ " ! ! !

فیس بوک ایران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
گُفتی سیگار نَکِش میمیری

قول میدَم پُر کُنَم جاشو بَرات

بِه زور ِ تو آخَر تَرکِش کَردَم

اما تُو پَر زَدی وَ رَفتی

حالا ... وُجودَم پُر از دود شُده ...

اما تُو نیستی کِه بِگی نَکِش

لَــعــنَــتــتــی . . . ! !!


فیس بوک ایران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
فیس بوک ایران
خندیدن، خوب است .قهقهه، عالی است .گریستن، آدم را آرام می کند.امــــــــــــا…لــــــعنت بر بغــــــــــــض
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
مـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودن،


آدم های زیادی دور و برم دارم!


آن چیزی که ندارم کسی برای ” بـا هــــــــــــــــم بـودن ” است!

فیس بوک ایران
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
اگه امروز روز جهانی“حرف های نگفته” باشه


بی رودرواسی چی بهم میگی؟
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
SAMI2121❤سلطان احســــــــــــاس❤مدیرارشدگروه بی وفایی عشق ☆☆
دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است ....


گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه وجودت را به آتش میکشد .

فیس بوک ایران
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9