قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
Saba

3
Saba
وضعيت: (آفلاين)
5 پست
ميانگين روز:0.07
ميانگين ماه:1.67
ميانگين سال:5
نام : Saba
حالت من :
تولد :
تاهل : -
دین :
شهر :
تحصیلات :
شغل :
ظاهر : وزن: - قد:
سربازی :
سیگار :
گوشی :
ماشین :
دوست :
علایق :

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
Saba
Saba
نرو
تو را "فقط" دوست دارم ؛
در حدی که یک کلام بگویم :
«نبودی نگرانت شدم !»
عاشقت نیستم که الکی شلوغش کنم ؛
یا سرت داد بزنم :
«کجا بودی ؟
با که بودی ؟
پس چرا خبری ندادی ؟»
من تو را "فقط" دوست دارم ؛
در حدی که اگر دلت گرفته بود و حرف داشتی ،
بتوانم کنارت بنشینم ،
و ساعت ها فقط گوش کنم. . .
عاشقت نیستم که مثلا بگویم :
«ول کن این حرف ها را ؛
درست می شود .»
من تو را "فقط" دوست دارم ؛
در حدی که اگر خواستی بروی ،
فقط بگویم :
«مراقب خودت باش. . .»
عاشقت نیستم که به پایت بیفتم ؛
و بگویم :
«نرو. . .»
من تو را ،
"فقط و فقط" دوست دارم ؛
در حدی که این دوست داشتن ،
دوست داشتن بماند. . .
چون اگر عشق شود خرابش می کنیم. . .
آدم ها عشق را خراب می کنند. . .
تو بیا همین دوست داشتن را خوب اجرا کنیم. .
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40933599 توسط موبایل
Saba
Saba
آدم ها را تحقیر نکن ،
عقده ای درونشان رشد می کند ،
هیتلر می شوند و دنیایت را به آتش می کشند ...
برای آدم ها توضیح بده و شفاف باش ،
وگرنه دائی جان ناپلئون می شوند و با تردیدهایشان زیر و رویت می کنند ...
آدم ها را دست کم نگیر ،
وگرنه چرچیل می شوند و بنیانت را از ریشه می بُرند ...
آدم ها را تهدید نکن ،
وگرنه آل کاپون می شوند و می افتند به جانِ آرامش و امنیتت ...
با آدم ها اگر آدم وار برخورد کنی ،
برایت خودشان می مانند و زیبایی هایِ وجودشان را می بینی ...
غیر از این باشی ؛
غیر از این خواهند بود ...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40933598 توسط موبایل
2 امتیاز + مشاهده لایک
Saba
Saba
مراقب‌حرف‌هایی‌ڪہ‌می‌زنیم‌باشیم

حرف‌هایی ڪہ می‌زنیم، دست دارند!
دست‌های بلندے ڪہ ڪَاهی،
ڪَلویی را می‌فشارند
و نفس فرد را می‌ڪَیرند !
حرف‌هایی ڪہ می‌زنیم، پا دارند !
پاهاے بزرڪَی ڪہ ڪَاهی،
جاےشاڹ را روے دلی می‌ڪَذارند
و براے همیشہ می‌مانند!
حرف‌هایی ڪہ می‌زنیم، چشم دارند!
چشم‌هاے سیاهی ڪہ،
ڪَاهی بہ چشم‌هاے دیڪَراڹ
نڪَاه می‌ڪنند، و آڹ‌ها را
در شرمی بیڪراڹ فرو می‌برند !
پس
مراقب حرف‌هایی ڪہ
می‌زنیم باشیم، زیرا
سنجیده سخڹ ڪَفتڹ
از سڪوت هم دشوارتر است!
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40930421 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
Saba
Saba
سلام خوش اومدم
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40930419 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
Saba
Saba
هرچه گویم
عشق را شرح و بیان...
چون به عشق آیم
خَجل گردم از آن...!
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40930415 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}