بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

abdolla abdollay

مرد. زندگی میکند در تهران, ایران. متولد 12 آبان, 1370. ازدواج کرده.
درباره من
aabdollay or abdolla14 in google or yahoo tel:00989196658974
1 خوشم آمد
شرکت، سازمان یا موسسه » اینترنت / نرم افزار
9 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
شرکت، سازمان یا موسسه » بهداشت / پزشکی / داروسازی
2 دوست دارد
کسب و کار محلی یا محل » خدمات حرفه ای
2 دوست دارد
برند یا محصول
5 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
ورزش
9 کاربران
ورزش
music1
6 کاربران
موسیقی
راهب (دیس لاو)
3 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
12 کاربران
سرزمین من
1 Member
سرگرمی
دوستان خوب من
2 کاربران
تکواژه ها
8 کاربران
ایران ما
19 کاربران
ستاره درخشان
11 کاربران
خاطرات ماندگار
19 کاربران
abdolla abdollay
به اشتراک گذاشت ...
aabdollay in Google
2 کاربر از این خوشت آمد
abdolla abdollay
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
abdolla abdollay
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
مصطفی
2 کاربر از این خوشت آمد
abdolla abdollay
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
abdolla abdollay
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
abdolla abdollay
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
abdolla abdollay
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
abdolla abdollay
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
abdolla abdollay
در حال حاظر دوست است با
2 کاربر از این خوشت آمد
نمایش بیشتر