قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

اطلاعات گروه

آی دی گروه 1483
نام گروه بچه های مهربون قزوین
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 107 پست
تعداد کاربر 25 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید
صاحب گروه 0

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

بچه های مهربون قزوین

گروه عمومی · 25 کاربر · 107 پست

ارسالهای بچه های مهربون قزوین

حامد ㋡
حامد ㋡
اینا بزرگ بشن چچچچچچچچچچچچچچچیییییییییییییییییی میشن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1452689541341031_thumb.jpg
1 امتیاز + مشاهده لایک
حامد ㋡
حامد ㋡
میدونی چرا مهمانداران هواپیما رو از زنهای خوشگل انتخاب میكنن؟!
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.

..
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
كه هواپیما زودتر بلند شه!!

میدونم میدونم سرشار از اطلاعاتم..
F.jpg
محمد زینلی
محمد زینلی
مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن
نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کنزندگی تکرار زخم کهنه ی دیروز نیست
بال های خسته ات را رو به فردا باز کن
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40203411 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
محمد زینلی
محمد زینلی
سرسبز دل از شاخه پریدم ،تو چه کردی؟
افتادم وبرخاک رسیدم،تو چه کردی؟


من شور و شر موج و تو سرسختی ساحل
روزی که به سوی تو دویدم ،تو چه کردی ؟
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40203376 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
محمد زینلی
محمد زینلی
زمستان سرد کلاغ غذا نداشت
تا جوجه هاشو سیر کنه ...

گوشت بدن خودشو میکند و میداد به جوجه هاش میخوردند

زمستان تموم شد و کلاغ مرد...

اما بچه هاش نجات پیدا کردند

و گفتند:اخ خوب شد مرد


راحت شدیم از این غذای تکراری
این است واقعیت تلخ روزگار ما
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40203375 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
محمد زینلی
محمد زینلی
دیدی غزلی سرودم

عاشق شده بود...

انکار خودش نبود...

افتاد

شکست

زیر باران پوسید...

ادم که نکشته بود

عاشق شده بود...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40203373 توسط موبایل
محمد زینلی
محمد زینلی
دلم میخواست یکی رو داشتم

بعضی وقتا که مردم

خستم میکنن

میومد

کنارو دست شو می گذاشت

دو طرف صورتم زل میزد تو چشام

میگفت:ببین ...تو من و داری
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40199458 توسط موبایل
محمد زینلی
محمد زینلی
بودنت را دوست دارم...

وقتی پنجه در کمرم حلقه می کنی

و به اغوشت سفت مرا میفشاری

و وادارم می کنی


که به هیچ کس فکر نکنم

جز تو ...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40199268 توسط موبایل
محمد زینلی
محمد زینلی
رسیدن همه چیز را خراب می کند

دلم اسمان می خواهد؛ابی،گسترده،بی انتها
تلنگری برایم کافی ست.
تلنگری برایت کافی ست،
و اسمان ،که چه قدر جا برای پرواز دارد
من این سوی اسمان بپرم به هوای ان سوی اسمان که تو باشی
واما،هیچ گاه بال های مان یه هم نساید نرسد
تنها،دورادور هوای هم را داشته باشیم
جای پرواز برای همه است
و اسمان که بخشنده بگذار تنها بپرم
تو ان سوی اسمان ،من این سوی
و نخواه کنار هم،بال در بال هم پرواز کنیم
نخواه وقت خستگی ها ،افتادن ها ،سررفته گی ها مان ،به سوی هم بیاییم،زیر بال هم را بگیریمبگذار تنها پریدن را تا انتهای بی انتهای اسمان تجربه کنم


رسیدن همه چیز را خراب می کند عزیز
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40197254 توسط موبایل
محمد زینلی
محمد زینلی
دانپزشک اخرین دندان گرگ را کشید...

نگاهی به صورت گرگ انداخت
و پوزخندی زد...
گرگ زیر لب گفت؛ بخند..
اینست عاقبت گرگی که عاشق گوسفندی شده باشد.
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40194698 توسط موبایل
محمد زینلی
محمد زینلی
زندگی کن...


حتی اگر بهترین هایت را از دست داده ای
زیرا این زندگانی است
که بهترین های دیگر را برایت می سازد
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40194697 توسط موبایل
محمد زینلی
محمد زینلی
وقتی میشنوم کسی اه می کند و می گوید
زندگی سخت است
وسوسه میشوم از او بپرسم
در مقایسه با چه؟
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40194696 توسط موبایل
محمد زینلی
محمد زینلی
کرم دندان هایم را خورد...


از بس که در قاب زندگی گفتم:سیب!
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40194695 توسط موبایل
محمد زینلی
محمد زینلی
نقل است:روزی سگی داشت در چمنزار علف میخورد
سگ دیگری از کنار چمن گذشت ،چون این منظره را دید ایستاد!
و با تعجب گفت :اوی!تو کی هستی؟
چرا علف میخوری؟
سگی که داشت علف میخورد نگاهش کرد و باد در گلو انداخت و گفت : من سگ گدخدا هستم !
اون یکی سگ پوزخندی زد و گفت:
سگ حسابی !
تو که علف میخوری ؛ دیگه چرا سگ کدخدا؟
اگه پاره استخوانی جلوت انداخته باز یک چیزی؛
حالا که علف میخوری دیگه چرا سگ کدخدا!؟""سگ خودت باش""
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40194694 توسط موبایل
محمد زینلی
محمد زینلی
بزن بارون ببار اروم به روی چشمای خسته ام
بزن بارون ببار اروم که هنوزم یاد اون هستمبا اینکه رفت و پژمرده ام هزاربار از غمش مردم
ولی بازم دوستش دارم فکرش تنها نمی زارم
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40194504 توسط موبایل
صفحات: 1 2 3 4 5