قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
امیر محمد نژاد

8
امیر محمد نژاد
وضعيت: (آفلاين)
7 پست
ميانگين روز:0
ميانگين ماه:0.14
ميانگين سال:1.4
نام : امیر محمد نژاد

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
امیر محمد نژاد
امیر محمد نژاد
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮﺩﻡ.
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻪ .
ﮔﻔﺘﻢ:
ﻭﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺭﻭ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺎﺭ !
ﮔﻔﺖ:
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﯿ ﻫﺴﺘﻢ!
ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻣﻢ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟!
ﮔﻔﺘﻢ:
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ! ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ !
ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ
ﺩﺍﺷﺖ،
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﺷﻪ .
ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ . ﻗﺒﺾ ﻭ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ:
ﭼﺸﻢ ﺗﻪ ﻗﺒﻀﻮ ﻣﻬﺮﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ؛
ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻪ ﮐﺸﻮ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺖ:
ﺩﯾﺪﯼ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﯽ ﺑﻬﺶ!
ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻨﺪﯾﺪ ...
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ؛
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻩ ﺍﻡ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ !
ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﭽﻩ ﺍﺕ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺑﭽﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩﯾﻪ ﮐﻪ ﺣﻼﻝ ﻣﺸﮑﻼﺗﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ
ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ !...
ﭘــﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﻲ ﻣِﻨَﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﻳﺒﮕﻲ ﻫﺎﻳﺖ ﻣﯿﮕﺬﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﻲ ...
ﻭ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯾﮑﻨﯽ !
ﺧﺪﺍﯾﺎ!
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺘﺖ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ !!...
4 امتیاز + مشاهده لایک
امیر محمد نژاد
امیر محمد نژاد
سر آمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست. ( ارد بزرگ )
1 امتیاز + مشاهده لایک
امیر محمد نژاد
امیر محمد نژاد
هرگز به کسی نگاه نکن که قصد دروغ گفتن را داری !!

هرگز به کسی محبت نکن وقتی قصد شکستن قلبش را داری !!

هرگز قلبی را قفل نکن وقتی کلیدش را نداری .....!!
1 امتیاز + مشاهده لایک
امیر محمد نژاد
امیر محمد نژاد
کاش...کاش خدا سه چیز را نمی آ فرید

غرور، عشق، دروغ

تا هیچ کس از روی غرور برای عشق سخن دروغ نگوید
امیر محمد نژاد
امیر محمد نژاد
عاشقانه ترین نگاهم را روی قایقی از باد نشاندم وپارو زنان سوی تو فرستادم وقتی به ساحل نگاه تو رسید تو چشمانت را بستی و قایقم ، غرق شد
1 امتیاز + مشاهده لایک
امیر محمد نژاد
امیر محمد نژاد
سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره/ قابل توجه دختران بی وفا/بسلامتی بامراما
1 امتیاز + مشاهده لایک
امیر محمد نژاد
امیر محمد نژاد
در هياهوي زندگي دريافتم،
چه دويدنهاي كه فقط پاهايم را از من گرفت، در حاليكه گويي ايستاده بودم.

چه غصه هاييكه فقط باعث سپيدي مويم شد، در حاليكه قصه اي كودكانه بيش نبود. دريافتم كسي هست كه اگر بخواهد "مي شود"، و اگر نه، "نمي شود"به همين سادگي.
د
1 امتیاز + مشاهده لایک
mira
mira
پیری میگفت...:اگه میخوای جوان بمونی دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری ودوستت داره،گفتم:پس تو چرا جوان نموندی؟ پیر خندید وگفت.....:دوستش داشتم...دوستم نداشت
2 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط a5ba و amir72mn21
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}