قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﺎﺹ،ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﻫﺮﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﯽ ﻣ.. [درباره]
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس" فرياد مي زند:
_
96
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
وضعيت: (آفلاين)
1363 پست
مرد
امتياز: 5674.2
ميانگين روز:0.66
ميانگين ماه:19.47
ميانگين سال:194.71
نام : ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
تولد : 1359-06-22
تاهل : m -
ظاهر : وزن: - قد: 1/80
ماشین : ﭘﮋﻭ

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
شبگردی می کنم اما صدای نفس هایت را

از پشتِ هیچ پنجره و دیواری نمی شنوم

آسوده بخواب نازنینم ، شهر در امن و امان است

تنها خانه ی من است که در این شهر در آتش می سوزد........!!!!
3 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
حافظ گرانمایه هم تصدیق کرد که گوشی جدید بخرم{-7-}

فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
فیس بوک ایران
4 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
فیس بوک ایران
4 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
فیس بوک ایران
3 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
4 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ
ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ
ﺩﻋﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ
ﺭﻭﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯽ ﻫﻮﺍ
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻩ
ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻩ
ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ
~ﺍ ﺩﺭ ﮐﻔﺶﹺ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺟﺎ ﺧﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖﹺ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ
ﺟﺰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ
ﺳﺎﮐﺖ ﺍﺳﺖ
ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﮔﻢ ﺍﺳﺖ..
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ

فیس بوک ایران
4 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
فیس بوک ایران
1 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
1 امتیاز + مشاهده لایک
صفحات: 12 13 14 15 16
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}