قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﺎﺹ،ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﻫﺮﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﯽ ﻣ.. [درباره]
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس" فرياد مي زند:
_
96
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
وضعيت: (آفلاين)
1363 پست
مرد
امتياز: 5674.2
ميانگين روز:0.66
ميانگين ماه:19.47
ميانگين سال:194.71
نام : ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
تولد : 1359-06-22
تاهل : m -
ظاهر : وزن: - قد: 1/80
ماشین : ﭘﮋﻭ

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
وقتی دلت مثل من ترک برداشت
دیگر آمدن یا رفتن
بودن یا نبودن
هیچ فرقی نمی کند
آدم یک روز به جایی می رسد
که دلش می خواهد همیشه بخوابد
خواب چقدر خوب است
برای نداشتن ها
1 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت.......
تلخ کردن زندگی خود
بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا
شـیـریـن تـریـن لـحـظـات
زنـدگـیـش را سپری مـی کـند.
3 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
زیادی خوب بودن
خوب نیست
زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی
میشوی مثل شیشه ای تمیز
کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند
همه به جای شیشه ،
منظره ی بیرون را میبینند...!
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
نه که رفته باشی

یا نداشته باشمت

از اول هم نیامده بودی
از اول نبودی
نمیخواستی که باشی !
دلم داشتنت را توهم زده بود
دید میچسبد
ادامه داد ...


1 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺗﻮ ﺑﮕﻮ
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ؟
ﺁﻭﺍﺯ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻡ
ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ؟!
ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻡ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺣﺎﻻ‌ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺮ ﺍﺳﺖ...
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
به ساعت نگاه می کنم
حدود سه نصف شب است
چشم می بندم که مبادا چشمانت را
از یاد برده باشم
و طبق عادت کنار پنجره می روم
سو سوی چند چراغ مهربان
و سایه ی کشدار شبگردان خمیده
و خاکستری گسترده بر حاشیه ها
و صدای هیجان انگیز چند سگ
و بانگ آسمانی چند خروس
از شوق به هوا می پَرم، چون کودکی‌ ام
و خوشحال که هنوز
معمای سبز رودخانه از دور
برایم حل نشده است
آری، از شوق به هوا می پرم
و خوب می دانم
سال هاست که مرده ام...!
1 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
این روزها

بیشتر از همیشه

شعر می خوانم

باید مطمئن شوم

قبل از من

تو را

نسروده باشند
1 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﮔﺮ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ
ﭼﻪ ﮔﻞ‌ﻫﺎﯾﯽ... ﭼﻪ ﮔﻞ‌ﻫﺎﯾﯽ!
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ِ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﭼﯿﺪ.
ﺍﮔﺮ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ.
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰ

ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ"
ﮐﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺍﺕ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ
ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺯﺥ
ﻣﯽ ﻟﻐﺰﺍﻧﺪ!


ﺩﯾﮕﺮ ـ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻣﻦ ـ
ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻧﺪﻭﻩ
ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﮔﺮ
ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﺎﺵ


ﻭ ﻣﻦ
ـ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻧﯿﺴﺖ ـ
ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺑﺪﯾﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎﺭﯼ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ
ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﻨﻢ.
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺩﻭ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻣﺮﮒِ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ


ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮐﻼ‌ﻡ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﮔﻔﺘﯽ‌ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ
ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻭﻫﻢِ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻭﺭﯼ ، ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﺑﯽ‌ ﺗﻮ
ﺑﯽ‌ ﺧﻮﺩﻡ
ﺑﯽ‌ ﺣﻀﻮﺭِ ﻋﺸﻖ
ﺳﺨﺖ ﮔﺮﯾﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺭﻏﺒﺖِ ﻋﺠﯿﺒﯽ‌ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪﻥ
ﺭﻏﺒﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ‌ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺍﻫﻪ ﺯﺩﻥ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺳﺖ‌ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﻪ‌ﺍﻡ
ﺭﻭﯼ ﺍﻣﻦ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ
ﺧﻮﺍﺏ
ﺧﻮﺍﺏ
ﺧﻮﺍﺑﯽ‌ ﺑﺮﺍﯼِ ﻧﺒﻮﺩﻥ
ﻧﺒﻮﺩﻥ
ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ‌ﺍﯼ ﻭ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﯽ
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﺭﯾﺪ
ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﻦ‌ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﯾﺮ ، ﺧﺸﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻦ ﻭ ﮐﻮﯾﺮ
ﮐﻮﯾﺮ ﻭ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻭ ﺷﺐ ﻭ ﮐﻮﯾﺮ
ﻭ ﺑﺎﺩ ﻣﯽ‌ﻭﺯﺩ
ﻭ ﻣﯽ‌ﻭﺯﺩ
ﻭ ﻣﯽ‌ﻭﺯﺩ
ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ‌ﻫﺎﯼ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺒﺮﺩ
ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ
ﻭ ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺷﺐ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ‌ﯼ ﺍﺗﺎﻕ
ﮐﺴﯽ‌ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ‌ﺍ‌ﻡ
ﮐﻪ ﺩﻭ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

(ﺍﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ‌، ﺣﺎﻻ‌ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﯽ، ﮐﺴﯽ‌، ﺟﺎﯾﯽ‌، ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼِ ﺗﻮ ﻣﯽ‌ﻣﯿﺮﺩ)
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ

ﻣﯽ‌ﺟﻮﯾﻤﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺁﺏ ﺭﺍ
ﻣﺤﻮ ﺗﻮﺍﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺻﺒﺢ
ﯾﺎ ﺷﺒﻨﻢ ﺳﭙﯿﺪﻩ‌ﺩﻣﺎﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﺍ
ﺑﯽ‌ﺗﺎﺑﻢ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺩ
ﯾﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﺗﺎﺏ ﺭﺍ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ‌ﺍﯼ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﭙﯿﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻝ
ﯾﺎ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻝ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺭﺍ
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ، ﻣﯽ‌ﺁﻓﺮﯾﻨﻤﺖ
ﭼﻮﻧﺎﻧﮑﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺍﺏ ﺭﺍ
ﺍﯼ ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﯽ ﺗﺮ ﺯ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﺎ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭼﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺍ
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ
ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻫﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﮐﻮﭺ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻭ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ
ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﻠﻮﺕ ﻭ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ !
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ...


ﻫﺮ ﻏﺮﻭﺏ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﭘﺪﯾﺪﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﯼ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ﻫﺎ
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺭﺳﻨﺪ،
ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺯﻧﻢ
ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻢ: “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ”
ﺍﻣﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﮔﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ‌ﺭﺳﺪ
ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ
ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ”
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ﮔﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ‌ﺭﺳﺪ.
* * *
ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﻫﻼ‌ﻟﯽ ﺍﻓﻖ ﮔﺎﻡ ﺑﺮ ﻣﯽ‌ﺩﺍﺭﯼ
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﻫﻼ‌ﻝ ﺍﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍ ﻣﯽ‌ﺭﻭﺩ
ﮔﺎﻡ ﻫﺎﯾﺖ ، ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﺁﻫﺴﺘﻪ‌ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ
ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺷﯿﺐ ﺍﻓﻖ ﻣﯽ‌ﺭﺳﯽ
ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ
ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ:“ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ”
* * *
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﯾﻦ ﻧﺪﺍﯼ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺍﺳﺖ
ﭼﻪ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ‌ﺭﺳﺪ
ﻭ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ﮔﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
“ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ”
ﺍﯾﻦ ﻧﺪﺍﯼ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺍﺳﺖ
ﻗﻠﺒﺖ ﻧﺪﺍﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻨﻮﺩ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ﺍﯼ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ
1 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺩﻟﺨــــﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﺑﻐﺾ ﻣﯿــﮑﻨﻢ ...
ﻣﯽ ﺁﯾﻢ ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭﻡ ...
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﻭ
ﺻﻮﺭﺗﮏ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ...
ﺻﻮﺭﺗﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ":D"
ﻭ ﭘﺸﺘﺶ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻭ ﺑﺨﻨﺪﯼ...
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﻣﯿـــــــﺂﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ
ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺗﮏ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺍﻡ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ...
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿــﺨﻨﺪﯼ
ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻣﯿﺸـــﻮﺩ ...
ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﺍﺷﮑﻬﺎﻡ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺪ ...
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺩﻟﺨــــﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﺑﻐﺾ ﻣﯿــﮑﻨﻢ ...
ﻣﯽ ﺁﯾﻢ ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭﻡ ...
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﻭ
ﺻﻮﺭﺗﮏ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ...
ﺻﻮﺭﺗﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ":D"
ﻭ ﭘﺸﺘﺶ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻭ ﺑﺨﻨﺪﯼ...
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﻣﯿـــــــﺂﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ
ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺗﮏ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺍﻡ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ...
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿــﺨﻨﺪﯼ
ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻣﯿﺸـــﻮﺩ ...
ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﺍﺷﮑﻬﺎﻡ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺪ ...
1 امتیاز + مشاهده لایک
صفحات: 1 2 3 4 5
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}