قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﺎﺹ،ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﻫﺮﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﯽ ﻣ.. [درباره]
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس" فرياد مي زند:
_
96
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
وضعيت: (آفلاين)
1363 پست
مرد
امتياز: 5674.2
ميانگين روز:0.66
ميانگين ماه:19.47
ميانگين سال:194.71
نام : ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
تولد : 1359-06-22
تاهل : m -
ظاهر : وزن: - قد: 1/80
ماشین : ﭘﮋﻭ

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
گاهی نباش ...
خودت را بردار و کمی دورتر از قافله بایست ،
وجودت را از همه ی آدم هایِ اطرافت دریغ کن ...
ببین چه کسی نبودنت را حس می کند ؟!
چه کسی حواسش به حال و احوالاتِ توست ؟!
سکوت کن و منتظر بمان و ببین کدام آدمِ با معرفتی برایِ پیدا کردنِ تو ، پس کوچه هایِ تنهایی ات را زیر و رو می کند ؟!
کدامشان نگرانت می شود ؟!
و اصلا چه کسی ، برای نگه داشتنِ تو ، به خودش زحمت می دهد ؟!
اگر نبودی و دیدی آب از آبِ روزمرِگی هایشان تکان نخورد ، تعجب نکن !
رسمِ آدم ها همین است ؛
اگر بودی که هیچ ...
اگر نبودی ، دیگران هستند !!!
این تویی که باید عاقل باشی و خودت را برایِ چنین جماعتِ بی تفاوت و بی عاطفه ای ، خرج نکنی ... !
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺳﺒﺰﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﻨﺪ،
ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯽ ﺭﺳﻢ
ﻭ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﻢ، ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﺟﺎﻥ ﺩﻫﻢ
ﻭ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﺖ، ﺟﺎﻧﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﻡ.
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﺩ، ﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ
ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ:
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﺍ ...
1 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ميهمان خيالم كه ميشوی
باد كه هيچ ،
طوفان هم بيايد
ديگر تكان نمی خورم ؛
ميزبان تو بودن ،
تمام آرزوی من اسٺ...!!!
1 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
اگر مرا دوست نداشته‌باشی
دراز می‌کشم و می‌میرم
مرگ نه سفری بی‌بازگشت است
و نه ناگهان محو شدن
مرگ دوست نداشتن توست
درست آن موقع که باید دوست بداری...
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
چه میکند این عشق
تو را آرام
در دل صدا می زنم؛
شمعدانی ناز می کند
اطلسی لبخند می زند
رویا بافته میشود!
و تو میرسی از خیابانی که
به سمت آغوشم
یک طرفه است!
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
کاﺵ ﺩﺭ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺁﺩﻡ ﺩﻝ ﻧﺒﻮﺩ
ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﺒﻮﺩ

ﮐﺎﺵ ﺟﺎﯼ ﻫﺮ ﻏﻤﯽ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﻮﺩ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺮﻋﻪ ﺍﯼ ﺩﻣﻨﻮﺵ ﺑﻮﺩ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺭﺍ ﺣﺒﺲ ﮐﺮﺩ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ

ﮐﺎﺵ ﺟﻨﺲ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻮﺩ
ﺟﺎﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮﺩ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﮑﺲ ﺩﻝ ﺭﺍ ﻗﺎﺏ ﮐﺮﺩ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﺮﺩ

ﮐﺎﺵ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳرود
1 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
باور كن ميخواهم
اما فراموش كردنت،كار من نيست
هزاران بار خواستم
تصميم گرفتم
خمارى ات را كشيدم
نشد اما جانم...
دوست داشتن تو ثابت كرد،
كه هميشه،
خواستن،توانستن نيست!
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
"اخوان" راست میگفت
هوا بس ناجوانمردانه سرد است
سلامم را نمیخواهی تو پاسخ گفت
سرم در گریبان
چشمها بسته
غبار اشک بر گونه ها بسته
های نازنین دلبر
باز کن دروازه ی قلبت
سلامم رو تو پاسخ گوی
منم من عاشق مجنون
سراپا تیپا خورده ی دلخون
منم آن عاشق دیوانه ی مجنون
سلامم رو تو پاسخ گوی
هوا بس ناجوانمردانه سرد است

"اردیا"
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼ‌ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺑﺪﺗﺮﯼ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ،
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ‌ﺍﯼ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ...
ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺎﺯﻩ
ﺗﺎﺯﻩ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼ‌ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺑﺪﺗﺮﯼ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ:
ﺩﯾﺮ ﺁﻣﺪﻥ!
ﺩﯾﺮ ﺁﻣﺪﻥ!
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
كوچه و خيابان
پر شده از آدمهايى كه
ديگر لازم نيست براى داشتنشان تلاش كنى.
اشاره اى كافيست!
تو اما خاص باش.
يك خاصِ دست نيافتنى
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
کاش می توانستم
در یک دوستت دارم
کلماتِ بیشتری به کار برم!
مثلا می شد نوشت
من تو را
دوستت
باران دارم
گریه دارم
ابر دارم...
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺗــــﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﺣﺮﯾﺮ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﭙﯿﭽﻢ
ﺩﻭﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻟﻢ...
ﻭ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﺷﻮﻡ...
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﺩﻟﻢ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ...
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ...
من آنقدر با تو بوده‌‌ام
که از بودن کنار دیگران
سردم می‌شود ...
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
يك روز تو را خواهم دزديد
پاي همه چيزش هم مي ايستم
اصلاً گروگانت ميگيرم
يك داستان پليسی عاشقانه...
تیتر یک اخبار ميشويم...
صداي دوست داشتنم را به گوش دنيا خواهم رساند
از آنها "تو"را ميخواهم
در قبال آزادي ات...آزادت ميكنم
به شرطي كه مال خودم شوي...
ديوانه شدم نه...؟
من حتي براي داشتنت،
به اين اراجيف هم فكر ميكنم...
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
با آمدن ات فریب ام دادی
یا با رفتن ات ؟

کاش هرگز تو را نمی دیدم
تا همیشه سراغ ات را
از فرشتگان می گرفتم
تا تلخ ترین شعرم را هرگز
در گوش خدا نمی خواندم

کاش هرگز تو را نمی دیدم
آن وقت
نه بغضی در گلویم بود
نه دل شدگی
و نه مشتی شعر

 
2 امتیاز + مشاهده لایک
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"
پاییز که می شود
حواستان به آدم هایِ زندگیِ تان باشد
کمی بهانه گیر می شوند
حساس می شوند
"توجه" می خواهند!
دستِ خودشان که نیست
این خاصیتِ پاییز است
آدم ها را از همیشه عاشق تر می کند
مگر می شود پاییز باشد و دلت هوایِ
قربان صدقه هایِ از تهِ دلِ کسی را نکند؟!
مگر می شود پاییز باشد و دلت
هوس نکند عاشق باشی؟!
که عاشقت باشند؟!
باد باشد ، باران باشد و یک خیابان
پر از برگ های خشک و نارنجی
تو باشی و تو
تو باشی و او ، فرقی ندارد !!
قدم زدن در بساطِ دلبرانه ی پاییز همه جوره می چسبد ...
3 امتیاز + مشاهده لایک
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}