قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
dorsa

... از آدم دروغگو متنفــــــرم. [درباره]
50
dorsa
وضعيت: (آفلاين)
343 پست
زن
امتياز: 673.6
ميانگين روز:0.15
ميانگين ماه:4.45
ميانگين سال:49
نام : dorsa
تولد : 1364-05-21
تاهل : f - مجرد

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
dorsa
dorsa
ياده تو افتادم، توبه رفت از يادم
جانه خسته ام را ، به دسته تو دادم
با چشمانه بسته ، به پايت افتادم
دور ازعشقت حالا ، در دستاي باااادم
چه آسان شكستم ، آن عهدي كه بستم
محكم تر گرفتم دستت را دردستم
گفتم درده من را ، درمان كن كه خستم
دردم را نديدي ... من توبه شكستم.. من توبه شكستم... من توبه شكستم..
لعنت به... اون لحظه كه چشمم به چشمه تو دوختم !
نفرين بر... آتش عشقي كه من در آن سوختم.. سوختـــــم ...
dorsa
dorsa
اين روزها كه ميگذرد.. جور ديگرم!

ديگر خيال و فكره تو افتاده ازسرم.

ديگر بلــد شدم كه خداحافظي كنم.

ديگر بلد شدم كه بهانه نيــاورم
dorsa
dorsa
همگي آخرهفتهء خوبي داشته باشين. مراقبه خودتونم باشين.. فعلاً
dorsa
dorsa
این روزها در مـــــــ ـــــن خدایی میکنــد..
چیزی شبیه تــــــ ـــــــــو ..

گاهی تـــــ ــــــــ ـــــو...

گاهی یـــــــــ ــــــــاد تو...

گاهی هم غـــــ ـــــــ ــــم تو

آخر این “تو” کار مـــ ـــــــــ ــــــــرا تمام میکند...
dorsa
dorsa
میدانی که دلم اسیرقلبت شده است

میدانی نفسم بند نگاهت شده است

میدانی که تنم خمار نوازشهای گاه گاهت شده است

میدانی که لبم تشنه لبانت شده است

میدانم که میدانی اما

به روی خود نمی آوری...
dorsa
dorsa
ایــن روزهـــآ

بیشــتر از هــر زمــآنی

دوسـتــ دارمــ خــودمــ باشــمــ.

دیگــر نـه حــرص بدســت آوردنــــ را دارمــ

و نه هـــراس از دســت دادنــــــ را...
dorsa
dorsa
تو دور میشوی

من در همین دور می مانم

پشیمان که شدی

برنگرد !
dorsa
dorsa
حالم گرفته از این شهر

که آدم هایش همچون هوایش ناپایدارند !

گاه آنقدر پاک که باورت نمی شود

گاه چنان آلوده که نفست می گیرد . . .
dorsa
dorsa
چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت.......

تلخ کردن زندگی خود

بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا

شـیـریـن تـریـن لـحـظـات

زنـدگـیـش را سپری مـی کـند.
dorsa
dorsa
سخت تر از تمام نبودنت

دفتریست جا مانده از خاطرات

که هر برگش احساسی ست

که به دار آویخته شد . . .
.
dorsa
dorsa
شرم دارم...

شرم دارم به مادرم بگویم:

آن که بخاطرش قلبت راشکستم...

تنهایم گذاشت....
dorsa
dorsa
محبت زیادی همیشه آدم ها را خراب میکند!!

گاهی آدم ها میروند!!

نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند!!

بلکه آنقدر کوچک اند!!

که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند!!
dorsa
dorsa
ازدور دوستت دارم.. بی هیچ عطری..

بی هیچ آغوش و نگاهی...

یاحتی ... بوسه ای!

تنها دوستت دارم
dorsa
dorsa
زندگی را تو بساز..

نه بدان ساز که سازند وپذیری بی حرف...

زندگی یعنی عشق... توبدانم عشق بورز..
dorsa
dorsa
کسی‏ ‏چه‏ ‏میداند‏ ‏که‏ ‏امروز‏ ‏چندبار‏ ‏فروریختم...‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ازدیدنه‏ ‏کسی‏ ‏‏ ‏که‏ ‏تنها‏ ‏لباسش‏ ‏شبیه‏ ‏تو‏ ‏بود
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}