قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
fatemeh76

24
fatemeh76
وضعيت: (آفلاين)
38 پست
ميانگين روز:0.03
ميانگين ماه:0.97
ميانگين سال:9.5
نام : fatemeh76
تولد : 0000-00-00

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
fatemeh76
fatemeh76
قصیده طلاق:
یه حلقه طلایی اسمتوروش نوشتم بروبیارپاکش کن ریدی توسرنوشتم
1 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
فقط یه ایرانی استعدادچت کردن همزمان با18آی دی یاهوروداره!
fatemeh76
fatemeh76
چهارشنبه سوری مواظب خودتون باشید یه وقت شادیتونوسره یه ترقه الکی الکی به یه غم بزرگوپشت سرش پشیمونی تبدیل نکنین........بعله!
1 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
بیاعشقمانرابه هم گره بزنیم وآرزوکنیم هیچگاه ازهم بازنشود......
حتی بادندان روزگار.....
2 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
چه زیباست برای توزیستن وبرای توماندن وبه پای توسوختن.....
وچه تلخ وغم انگیزاست دورازتوبودن برای توگریستن وبه عشق ودنیای تونرسیدن.....
1 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
چه بخشنده خدای عاشقی دارم
که میخواندمرابااینکه میداندگنهکارم
دلم گرم است،میدانم بدون لطف اوتنهای تنهایم
برایت من خداراآرزودارم.....
2 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
دست هایت رازیرتنهایی هایم ستون کن.....
من ازآوارگی بی توبودن میترسم....
2 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
somebody dreams about you every single night....

کسی هست که هرشب دررویای توبه خواب میرود......
1 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
دیالوگای این روزاتومدرسه:
.
.
.
.
.
.
.
شمافردامیاین؟
نیاین دیگه!
من فقط امروزواومدم!
.
.
.
.
.
حالاجالب اینجاست تاآخرش میان یه طوریکه مگه مدرسه دروروشون ببنده!
2 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
مردهابراثرکمبودعاطفه ازدواج میکنند،براثرکمبودحوصله طلاق میگیرند ودوباره براثرکمبودحافظه ازدواج میکنند!
4 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
3خصوصیت پسرایرونی:
1.چشمک جزتیک عصبیشه
2.دوس داره طرف ماله خودش باشه خودش ماله همه
3.هرهفته شکست عشقی میخوره
fatemeh76
fatemeh76
اینکه تمام عشقت روبه کسی بدی تضمینی براین نیست که اوهم همین کارروبکنه،پس انتظارعشق متقابل نداشته باش،فقط منتظرباش تااینکه عشق آروم توقلبش رشدکنه واگه این طورنشدخوشحال باش که توی دل تورشدکرده.
fatemeh76
fatemeh76
عشق دریک لحظه پدیدمی آید،دوست داشتن درامتدادزمان.........
این اساسی ترین تفاوت میان عشق ودوست داشتن است...
2 امتیاز + مشاهده لایک
fatemeh76
fatemeh76
همیشه نگاهی راباورکن که وقتی ازآن دورشدی درانتظارت بماند.....
fatemeh76
fatemeh76
قانون دوم نیوتن:عشق درپسرهاهرگزازبین نمیرود بلکه ازدختری به دختری دیگرانتقال می یابد!
صفحات: 1 2 3