قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

اطلاعات گروه

آی دی گروه 1523
نام گروه غم تنهاییـــــــــــــــ..
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 48612 پست
تعداد کاربر 348 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید
صاحب گروه 0

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

غم تنهاییـــــــــــــــ..

گروه عمومی · 348 کاربر · 48612 پست

ارسالهای غم تنهاییـــــــــــــــــ

``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
به بعضیاهم بایدگفت: فک میکردم دمت گرمه دیدم سرت گرمه...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40232431 توسط موبایل
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
هروقت خواستی از دست کسی ناراحت بشی اول یه نگاه به سرتاپاش بنداز ببین اصن ارزشش رو داره یا نه...!
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40229703 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
بعضی از آدم هامثل عکس می مانند بزرگشان که کنی کیفیتشان پایین می آید....
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40228778 توسط موبایل
2 امتیاز + مشاهده لایک
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
ظاهر زندگی خود راباباطن زندگی دیگران مقایسه نکن . . . . هیچ کس بالباس راحتی منزل به مهمانی نمی رود...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40228775 توسط موبایل
2 امتیاز + مشاهده لایک
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
خدایا... سلامتی خودت...آدمای بی خودت...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40227384 توسط موبایل
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
وقتی کسی تورامیرنجاند ناراحت نشو! زیراکه درختی که شیرین ترین سیب را دارد بیشترین سنگ رامیخورد...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40227193 توسط موبایل
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
من یه آدم لالم...که زیاده حرفام...
812708665_78552.jpg
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40226585 توسط موبایل
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
تلخی این روزهایم راببخشید . . . دیگرقندی دردلم آب نمی شود...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40224637 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
من زندگیموخاموش میکنم ،درحال خاموش کردن...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40224629 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
در زندگیتان همیشه هواستان به دوشخصیت گرانبهاباشد: یکی که برای پیروزی توهمه زندگیشوباخت!!!پدر اون یکی که پیروزی زندگیتومدیون دعاهاشی!!!مادر
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40224628 توسط موبایل
1 امتیاز + مشاهده لایک
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
حتی خیال تومی ارزدبه داشتن خیلی ها
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40224611 توسط موبایل
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
دلم واسه روزای خوب تنگ شده....
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40224608 توسط موبایل
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
همه چیزآرام است...دل من استثناست....
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40223898 توسط موبایل
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
دلی که بشکندفریادش رانمی شنوی...امانفرینش زمینت می زند...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40223896 توسط موبایل
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .
میگن مرگ حقه.... خدامن حقمو میخام...
آدرس پست آدرس پست 2 کد پست 40223894 توسط موبایل
صفحات: 1 2 3 4 5
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}