عل

علمی

 Public Group - art - 2 Members
Group Info
amir
Founder
amir
علم مغز افراد را قوی و پرورش میدهد
and  liked this
amir
هنر سوالی داشتید پرسید. درمورد کیت الکترونیکی.بازی ها مانند GTA V و خانه جهنمی و تلفن خانه و همراه?
ارشان مختاری
متوجه نشدم داداش
amir
هر سوالی درمورد بازی های رایانه ای-----هرسوالی درمورد تلفن خانه ----هر سوالی در مورد مدار های الکترونیکی و...... پاسخ گو هستیم.
ارشان مختاری
اها اوکی
Load More