اطلاعات گروه
تاریخ انتشار: 12 بهمن, 1397

Wall Comment

ارشان مختاری
‌ محبوبم ؛ اگر روزی از تو درباره من پرسیدند زیاد فکر نکن ! مغرور به ایشان بگو : دوستم دارد بسیار دوستم دارد ... #نزار_قبانی
2 کاربر از این خوشت آمد