اطلاعات گروه
تاریخ انتشار: 12 بهمن, 1397

Wall Comment

ارشان مختاری
از تو هم دل کَندم و دیگر نپرسیدم ز خویش چاره ی معشوق اگر عاشق از او دل کند چیست؟ 👤 #فاضل_نظری
نفر 1 خوششان آماده از این