اطلاعات گروه
mona2
موسس
تاریخ انتشار: 14 بهمن, 1397
sami abdi
سلام به همگی
6 کاربر از این خوشت آمد
ارشان مختاری
سلام بر شما
mona2
سلام
mona2
چ عجبببب .راه گم کردی رفیق
محمداشکان
سلام
sami abdi
سلام به روی ماه همگیتون
mona2
خوش اومدی رفیق
sami abdi
مرسی
sami abdi
غـــــریبــــه ای آمــــد… عــــشـــقــی داد… نـــفــــســـی گـــرفت… آرام و بی صدا رفت… حرف دل
نفر 1 خوششان آماده از این
mona2
خوبی
mona2
خوش اومدی
sami abdi
عالیم
sami abdi
ممنون
sami abdi
مـــــــــهـــــــــربانتر از من دیدی نشانــــــــم بده… کــــــــســـــــــــــــی که… بارهــــــــــــا بسوزانیش… و باز هم با عشــــــــــــــــــق نگاهت کند!!!
نفر 1 خوششان آماده از این
mona2
چ عجببببب
sami abdi
نمیــــــــــــــدانم چگونه گم شد… در شــــــــــهری که… تمام خیـــــابانهایش را با هم گشتیــــــــــــم…
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
sami abdi
رسم روزگار است دیگر… از یک دست تقدیم میکند… و از دست دیگر… به زور از چنگت بیرون میکشد…
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
sami abdi
رفت…!!! خجالت کشیدم بگویم:گند زدی به تمام باورهایم!!! غرورم نگذاشت بگویم:”نـــــرو”…بمان کنار دلم! دلم نمیگذارد فراموشش کنم…! عقلم نمیگذارد بگویم “برگرد” خاطراتش نمیگذارد”نفس” بکشم! “قسمت” نمیگذارد دس...نمایش بیشتر
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
sami abdi
خـــــــــــــــــواهـــش میکـــــــــــنــــــــــــم…!! از پیـــش او نــــــــــــــــــرو هــــــــــیچــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــس طـــاقـــتــــی کــــه مـــــــــن داشـــــــــتــــــ...نمایش بیشتر
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
sami abdi
مسافر بی بدرقه من آنقدر بیصدا رفتی که از وداع جا ماندم باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند…
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
sami abdi
تنت همچون گلی زیبا و نیکوست / عزیزم ، بهترین ، میدارمت دوست صدایت همچو آواز قناریست / بگو بی تو چگونه میتوان زیست ؟
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
chapmatin
نمایش بیشتر