اطلاعات گروه
mona2
موسس
تاریخ انتشار: 14 بهمن, 1397

Wall Comment

mona2
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت که در این وصف زبان دگری گویا نیست بعد تو قول و غزل هاست جهان را اما غزل توست که در قولی ...نمایش بیشتر
4 کاربر از این خوشت آمد