اطلاعات گروه
mona2
موسس
تاریخ انتشار: 14 بهمن, 1397

Wall Comment

mona2
زندگی کاش به خوف و خطرش می ارزید تو بگو ! عشق به خون جگرش می ارزید؟ آسمان گفت که سی روز پرستاری ماه به درخشیدن قرص قمرش می ارزید؟ کاش از رستمِ پیروز کسی میپرسید خاک یک شهر به خونِ پسرش می ارزید؟ از...نمایش بیشتر
4 کاربر از این خوشت آمد
Mahmood
عالييي
mona2
سپاس رفیق..ب جمع ما خوش اومدی