خاطرات ماندگار

 Public Group - memories - 6 Members
Group Info
reza
Founder
reza
ما اسیر قصه‌های ذهنِ خویشیم آنچه زندگی ما را به تنگنا می‌افکند، واقعی نیست بلکه از جنسِ قصه‌ است؛ قصه‌ای ذهنی رهایی از قصه‌های ذهن، تجربه‌ی قدرتِ بی‌منتهای درون، و تجربه بی کرانگیست . . ....View More
,  and 3 others likes this.
maryam2
زیباست ...
reza
نگاهت زیباست آبجی مهربون و بامعرفتم.
reza
توکل چه کلمه زیباییست... اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد تنها خداوند است که بهترینها را برای بندگانش رقم میزند فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم ایمان داشته باشیم که رویا هایمان...View More
reza
کدوم خزون خوش آواز ... تو رو صدا کرد ای عاشق که پر کشیدی بی پروا ... به جستجوی شقایق کنار ما باش که محزون ... به انتظار بهاریم کنار ما باش که با هم ... خورشید و بیرون بیاریم هزار پرنده مثل تو عاشق ....View More
reza
خسته و دربه در شهر غمم ... شبم از هرچه شبه سیاه تره زندگی زندون سرد کینه هاست ... رو دلم زخم هزارتا خنجره چی میشد اون دستای کوچیکو گرم ... رو سرم دسته نوازش میکشید بستر تنهایو سرد منو ... بوسه گرمی به...View More
reza
تو مثل شهر کوچیک من هنوز برام خاطره سازی هنوزم قبله معصوم نمازی... تو مثل یاد بازی من تو کوچه های پیر و خاکی هنوزم برای من عزیز و پاکی......View More
,  and 2 others likes this.
reza
ﺷﻬﺮﻣﻦ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻢ ‫ﻧـﻪﺑـﻪ ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﺧـﻮﻳـﺶ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬...View More
,  and 2 others likes this.
reza
تو اين مثلث غريب ستاره ها رو خط زدم دارم به آخر ميرسم، از اونور شب اومدم يه شب که مثل مرثيه خيمه زدی رو باورم ميخوام تو اين سکوت تلخ صداتو از ياد ببرم بذار که کوله بارمو رو شونه شب بذارم بايد که از اي...View More
reza
به من بگو بی وفا، حالا یار که هستی ... خزان عمرم رسید، نو بهار که هستی ... می خوام برم دور دورا ... دلم طاقت نداره دست غم تو داره روزهامو می شماره ... می دونی دل اسیره ... اسیره تا بمیره می دونی بد...View More
,  and 3 others likes this.
Load More