قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
✪KaQaz✪

20
✪KaQaz✪
وضعيت: (آفلاين)
31 پست
امتياز: 502.1
ميانگين روز:0.02
ميانگين ماه:0.7
ميانگين سال:6.2
نام : ✪KaQaz✪
تولد : 0000-00-00

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP

برچسب ‌های کاربردی

✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
خــوب دِری زیآد گـوه مُخوری یِ نوشآبه هَم بحور بآلا نَیاری قِناری
پَس تا اینجا گربه های گوشت دزد شهر ما شدین
حآلا جون رفیق خآرجیتـ نیستین ؟ (هشدار) خواستمـ بگمـ اَفغانــی بگیری هَسـ حَواست بآشهـ اَگـ
ببرنتـونـ کَسی نیسـ سوژه مآبشهـ ها جون تو ما فتوشاپی وَلی قیافت 20 سال حبس دره
کلاه گب من آرم رَپمه کلاه سرتو چیه هان چیع ؟ ها کلاهـ نارنجی خوشگله سوفوری هرچی باشه مشهد ماله شهرداریه تو هم سوفورش =)) اَکانت 2 سالمه حروم تو اسکل نمیکنم
اون رفیقت گُربه انگلیسه لات قدیمیه ک الان رفته تو لاکش قائم شده تو کف تیکه های ما داره دوش میگیره خبرا رسیده
رفیقتم پشمه پشم و الان زیرمایه پس گاریده خالتور /خالتور کی دیدی آکادمی گوگوشو قاطی رپ کنه ها خالتوری دیگ
شاهین نجفی باس بگم شوما گربه سگ بآزی میکنین از وقتــی حروم زاده شده اونم پشم مایه چار تا اسکل مثـ تو گوشش میکردن از ما گذشته پس شاهینم خز کردم تو کاپشن کردمش تن تو
تو واسه ما حکم مستراب دری هر 1 ساعت به دهنت میرینم بعدش اب میریزم نفر بعدی برینه
هیکلت مث من کارته هی پول میگیره هی شارژ میده =))
ما تو زیر زمین بَرگ 7 شآخه چآق میکنم میکشیم
وَلی بِهتره هر شب واسه دلار درد بکشیم اینجاست ک شآعر میگه بهاره بهاره شبم بی تو قرار نداره =))
حواسِت بآشه خشمتو چال بی سرصدا یا بزار برو دنبال کل کل با من نباش من یک مغز دارم ک مارپیچیدست توسرم
سرش سنگر گرفته تو شلوارم بیدارش کنی زهرشو پرت میکنه زهرش انسان سازه حواست باشه نخوره به هدفت (درک مطلب)
خوشم میاد وَقتی مینویسه رایدن یــ میکشه مث این رایــــدن ب این میگن اِحترام وَقتی میگم سیاست دنبال مآیی بگو چَشم قُربآن ای ادرس بده بیام با قمه بزنمت از ای چیزا نگو بخدا فکر بچه های مجازی نسبت ب خودت خراب کردی پسره به مو تو خصوصی میگه با این دختره قرار بذار من میرم جای تو این خیلی پایه حتما مکانم داره ک مطمئنه ینی این درسته الله وکیلی؟ =))
=))
فیس بوک ایران
برو خرداد نزدیکه فکر دیپلمو تجدیدات بـآش با مدیر مدرسه نمیشه زیر میزی حِساب کَرد =))
بی اِشکِل اَز باغ وَحش وکیل اباد فّرار نِکردی؟ حَق مِدوم بِت آخهـ کَسی سَمت قَفس گُربه ها نمیآد
عَکس چِک شود
این است عاقبت هر کَس با ما درافتد پشیمونی

فیس بوک ایران
4 امتیاز + مشاهده لایک
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
آدَم بودَن اِصالت میخواد خالتور نَـ گآو بودن شآخ بودَن ک عُقده شده تو دله تو رفیقت رآستی به رفیقت بگو سِنش درس کُنهـ جـــون تو سوژه خِنده مآیه
یَــره تو حَرفآت دآیورتهـ چِ بِرسهـ خنده به روی مآ چاغال
مَنظور اَز اون پنج خَط هَمون کــوری چِشآتهـ تو رفیقآی پُشت پَردَت بِـ شلوارم وَ مَحتوآی توشـ
چیع دور بآلا مِزنی هآآآآ مُخت پریودُ شُده هآ گوه کِــ خورآک تویهـ وآلا خوبّه مِدِنـــی ویتامینش چیع سابقت بآلا =))
خُب خآلتور تو رفیقتـ اَز بچیگتآن اِینجا عُقده لآتـــی دآشتینـ
بَرا عَکسـ بآزَمـ خآلتور اون رفیق تویه با قَمه عَکس اَز تو مستراب میذآره اون شلنگ مسترابم بزار دور گردنت لاتی مره بالا تَر برار مگن لات انگلیسی مار به گردن =)) چیو میخوآی ثآبت کُنی ؟ قَمه دآری لاتی؟
لاتـ بودَن با یِه چآر تا شِعر مَجازی یِ حَلب 200 گِرَمی =)) بابا تیزی تِرسیدومـ
اونی کِه بّه کَمَروم کشیدی خآلتور پَشمی تو رفیقآت بود چون نونستی هیپ هآپی جَواب بِدی از این کَلماته دَبستانی مِث جوجه ماشینی و.. بوده نَتونستی بآ ریتم جوَاب مآرو بِدی قافیه بفهم اسکول قافیه
تو چِکار بِ استخواناش دِستِش کُن صاف تو مشتته
دُختره همچین میگی چند کیلویی کِـ انگار .. هادیگه از خون مَردمه بَر گوشت گرفتی (دَرک مطلب)=)) ... بآشه
تو لآبُد با جیب خالی صُب از خونه میزدی بیرون شَب با دلار میخوابیدی خوبــ راهــی دآری مَشتی =))
راه مَن تآ مَدرسَم بــود رَفتم وَ الان یآد گِرفتم با قافیه خشتکتو به سرت میکشم هَم تو هَم اون بَچه خونگی هآی زیر کامنتتو
خب ک*ـونی تو مِثـ مستراب عمومی میمونی هَر دَفعه یکی میآد به دهنت میرینه خِبر نِدری خوشگِل مآچ کِردَنــی
تو زِمانی کِــ قفل بودی تو پوستـ موز های هندوستان بودی مَن شاهین گوش میکردم دورزه از رفیقات فیلتر گیر اوردی
اهنگاش دان موکونـــی کـــِ چــی شاهین میشناســی بیا برو فاز نولت بهم بزن باو تورو چ ب شاهین
هعی دستمال کاغذی مو داد مزنوم تو میکروفون گوش توره جر مده
دُختر سیبیل دار 1000 2000 هزار نداره بَراش حیا خودشه زیر سوال میبرهـ اسکل اون نوار بهداشتی زیر لنگا تویه لا لنگای ما یک نوار لوله ای گوشتیهـ کِـ تو با سیاسَت دنبالشی
هآ مو ازدواج فامیلی وَلی تو لِقاح مصنوعـــی گآو با انسان =))


فیس بوک ایران
4 امتیاز + مشاهده لایک
✌ ✌ Mεħરλßλɴ✌ ✌
✌ ✌ Mεħરλßλɴ✌ ✌
زندگی را باید از " گـُـــرگ"

آموخت و بَس!!!

گرگ با همنوعانش شکار میکند!

خو میگیرد ، زندگی میکند!

ولی چنان به آنان بی اعتماد

است

که شب هنگام خواب

با یک چشم باز میخوابد!!!

شاید گرگ معنی رفاقت را

خوب درک کرده است...!!!

فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط kaqaz
✌ ✌ Mεħરλßλɴ✌ ✌
✌ ✌ Mεħરλßλɴ✌ ✌
هربـآر میـפֿـوآهـم بـﮧ ωـمتت بیـآيــم

یـآבم مـی اُفتـב ڪـﮧ

בلـتنـــگـی

بهـآنـﮧﮮ פֿـوبـی بـرآﮮ تكــرآر یك اِشتبــــآه نیـωـتـــ .....

فیس بوک ایران
3 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط kaqaz
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
بـهـ سَـلـآمَـتـی بـَرق!کـهـ هَـر وَقـت رَفـت بَـرگَـشـت‏


فیس بوک ایران
4 امتیاز + مشاهده لایک
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
ـرک خورده وَلی هَنــــ ـ ـنوز میزنهـ تو سیــ ـ

فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
♣Hαмιɗ♣
♣Hαмιɗ♣
@kaqaz
دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید

زنده

باد

رفیق

با معرفت !
فیس بوک ایران
1 امتیاز + مشاهده لایک
باز نشر توسط kaqaz
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
●▬▬▬▬๑۩ Javad ۩๑▬▬▬▬▬●

مَن جِنسَم خَرابِه اِنگار ساقیم بَد بود

وَلی فِک نِمیکَردَم تااین حَد بود

نِمیام خونِه زودتَر اَز یِک یِکونیم

کِسی نیستَم کِه بِخوای بِش تِکیه کُنی . . .

●▬▬▬▬๑۩ Javad ۩๑▬▬▬▬▬●
1 امتیاز + مشاهده لایک
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
◀◀من بَچــــــــــه اَـم کِہ بــوُدَم ✖

نَقــــــــاشیام✖

خیــــــــــلیارُو قَـــ ِـ ِـهوَه اے میکــــــــــشیدَم✖
2 امتیاز + مشاهده لایک
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
{-60-} دِلمون بَرآت تَــنگهــ {-60-}
:( پاشـــو تَحمل نَداریم :(

فیس بوک ایران
5 امتیاز + مشاهده لایک
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
فیس بوک ایران
3 امتیاز + مشاهده لایک
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .
یـکــ اتــآقِ تـآریک
یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم
یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی ِ زهـر !
وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے

فیس بوک ایران
3 امتیاز + مشاهده لایک
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
پیر منــــم جوان منـــم
تیر منــــم کمان منـــم
دولتــ جاودانـ منــــم
منــــ نه منــــم
نهــ منـــ منــــم
نهــ تــو توییـــ
نهــ منــ منــــم
منــ دنبالـ هدفـ فقطــــ
1 امتیاز + مشاهده لایک
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ

ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ...

☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞
1 امتیاز + مشاهده لایک
✪KaQaz✪
✪KaQaz✪
وقتی نفهمی
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
کی سیگارت را روشن کردی
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
و کی کشیدی
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
و کی خاموشش کردی
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
یعنی یک جای کار می لنگد بدجــــور...
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
1 امتیاز + مشاهده لایک
صفحات: 1 2 3