قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
IMG_20180430_111024_286.jpg photo_2017-12-09_22-46-51.jpg photo_2017-11-08_06-50-37.jpg IMG_20170714_220845.jpg
هادی

10
هادی
وضعيت: (آفلاين)
1098 پست
مرد
امتياز: 3113.6
ميانگين روز:1.12
ميانگين ماه:32.29
ميانگين سال:274.5
نام : هادی
تولد : 1368-12-01
تاهل : m - متاهل
دین : اسلام
شهر : لرستان
تحصیلات : لیسانس
ظاهر : وزن: 60 - قد: 175
سربازی : رفته ام
سیگار : نمی کشم
دوست : بهترین دوستم مرا از یاد برد..

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP

برچسب ‌های کاربردی

هادی
هادی
خـــداونــدا بـــه مـــن بـفهــمـان بــی تــــو چــه می شــوم


امـــا نشــانــم نــده . . .


خــداونــدا هـــم بـفهــمـان و هـــم نــشانــم بــده کــه بــا تـــو چــه می شــوم


«دکـتـــر عـلی شــریـعـتی»
هادی
هادی
مــن کــه تــصــويــري نـــدارم در نـگاه هـيـچـکس


خــوب شــد هــرگــز نــبـودم تـکيـه گاه هـيـچـکس


کـاش فـنـجـانـي نـســازد کـــوزه گـر از خــاک مــنتــا نـيــوفـتـد در دلـــم فــال سـيــاه هـيـچـکـس


بـهـتــريــن تـقـديــر گـلها چــيـدن و پــژمــردن اســت


سعـي کــن هــرگــز نـبـاشي دلـبـخـواه هـيچکـس . . .
هادی
هادی
خـــوبِ مـــن ، هـنــر در فــاصـلـه هــاســت . . .


زیـاد نـزدیـک بـه هـم مـیسـوزیـم و زیــاد دور از هـم یـخ میزنـیـم !


تــو ، نـبـایـد آنـکـسی بـاشـی کـه مـن مـیـخـواهـم ،


و مــن نـبــایــد آنـکـسی بـاشــم کـه تـو مـیـخــواهــی . . .


کـسـی کـه تــو از مــن مـی خـواهـی بـسـازی ،


یـا کـمـبــودهـایــت هـسـتـنـد یـا آرزوهـایـت . . .


مـن بــایــد بـهـتــریــن خــودم بـاشــم بــرای تــو ،


و تــو بـایــد بـهـتــریــن خــودت بـاشــی و بـشــوی بــرای مــن . . .


خــوب ِ مــن ، هـنــر عـشـق در پـیـونـد تـفـاوت هــاسـت ،


و مـعـجــزه اش نــادیـده گـرفـتـن کـمـبــودهــا . . .
هادی
هادی
سلام دوستان{-26-}
کسی هست؟؟
1 امتیاز + مشاهده لایک
هادی
هادی
تفاوت رُک بودن و بیشعور بودن! همه نیاز داریم این رو ‌بدونیم. یکبار برای همیشه
IMG_20180430_111024_286.jpg
1 امتیاز + مشاهده لایک
هادی
هادی
سلام دوستان{-35-}{-35-}
1 امتیاز + مشاهده لایک
هادی
هادی
بهترین چیزی که در زندگی
می‌توان نگه داشت،
یک‌دیگر است.
photo_2017-12-09_22-46-51.jpg
هادی
هادی
تو مرا آزردی ...
که خودم کوچ کنم از شهرت،
تو خیالت راحت!
میروم از قلبت،
میشوم دورترین خاطره در شبهایت
تو به من میخندی!
و به خود میگویی: باز می آید و میسوزد از این عشق ولی...
برنمی گردم،نه!
میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد ...
عشق زیباست و حرمت دارد ...
1 امتیاز + مشاهده لایک
هادی
هادی
سرِ یک سؤ تفاهم
من و تو ، ما نشدیم
دخترِ من به تو میرفت،
اگر قسمت بود...!
photo_2017-11-08_06-50-37.jpg
1 امتیاز + مشاهده لایک
هادی
هادی
فیس بوک ایران
1 امتیاز + مشاهده لایک
هادی
هادی
فیس بوک ایران
هادی
هادی
فیس بوک ایران
هادی
هادی
فیس بوک ایران
هادی
هادی
فیس بوک ایران

تقدیم به دوستان انلاین
هادی
هادی
فیس بوک ایران
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}