قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
maeedeh

شاد وشیطون.عاشق دیوونه بازی وبیشتر اوقات دیو.. [درباره]
13
maeedeh
وضعيت: (آفلاين)
35 پست
زن
امتياز: 7.25
ميانگين روز:0.03
ميانگين ماه:0.76
ميانگين سال:7
نام : maeedeh
تولد : 1377-03-19
تاهل : f - مجرد
دین : اسلام
شهر : تهران
ظاهر : وزن: - قد: 163
سیگار : نمی کشم
علایق : عاشق موسیقی .گیتار .ویالون .تفریح وگردش.جمع دوستانه.و.................خیلی چیزای دیگه...

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
maeedeh
maeedeh
هنگامیکه روح در تو دمیده میشود در شکم یک زن هستی ...هنگامیکه گریه میکنی در شکم یک زن هستی ...هنگامیکه عاشق میشوی در قلب یک زن هستی ...
زن امانت است نه برای اهانت... روذ مادر مببببببارک
1 امتیاز + مشاهده لایک
maeedeh
maeedeh
ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻻﮎ ﭘﺸﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﻪ؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭼﻮﻥ .ﻻﮎ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻭﺿﻮﺵ ﺑﺎﻃﻠﻪ!
ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺗﺎ
ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺗﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﻮﻥ ﻧﻤﻴﺰﺍﺷﺖ .
ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺑﻌﺪﻳﻢ ﺑﺮﺳﻢ
1 امتیاز + مشاهده لایک
maeedeh
maeedeh
حتما بخونید:ﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ؛ ﺗﻮ ﮊﺍﭘﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻭ ﻫﺸﺖ ﭘﺎ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺁﺑﺰﯼ ﻫﺎ ﺭﻭﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ،ﺗﻮ ﭼﯿﻦ ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﻭﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ .ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ.2000 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻦ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺑﯽ ﺣﯿﺎﯾﯽ 2 ﺑﻪ 2 ﺳﮑﺲ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎﻫﻢ.ﺗﻮ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ﻭ ﮐﻠﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ. ﺗﻮ ﻫﻨﺪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻬﻦ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ .ﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﮕﻦ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﯾﻢﻫﯽ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺷﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢﺍﻣﺎ ﺗﻮﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺯﻥ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻦ ﺑﻄﺮﯼ ﻭ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺳﻤﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ.ﺗﻮ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺳﺮ ﺩﺍﻭﺭ ﺭﻭ ﻭﺳﻂ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻥ.ﺗﻮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﺭﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ 20 ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﻪ.ﺗﻮ ﺍﺭﻭﭘﺎ 2 ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻦ.ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ! ﻭ 1000 ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺩﯾﮕﻪ.. ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻦ, ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺗﯿﺮﯾﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ.ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﺘﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻤﻮﻥ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯿﺸﺪ !!ﺍﮔﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ !!!!ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ ﺑﺨﺪﺍ, ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭﻣﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻔﻪ,ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﮋﺍﺩﻣﻮﻥ ﺁﺭﯾﺎﯾﯿﻪ, ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ 2500 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ،ﺁﺭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ, ﺍﻭﻧﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻥ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻮﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺸﯿﻢ.ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭﺯﯼ 1000 ﺑﺎﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮﮐﻨﯿﻢ.ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ، كپي كنين!!!! انقدر کپی کنید که همه ایرانیای غرب زده به خودشون بیان
maeedeh
maeedeh
انجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد،
حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد
maeedeh
maeedeh
ه دوش آب گرم ، یه لباس راحتی ، یه چای تازه دم ، یه موسیقی ملایم ، به درک که خیلی از مشکلات حل نمیش...
maeedeh
maeedeh
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﻥ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺁﺷﭙﺰﯼ !!!
.
.
ﺧـﺐ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻓﻨﻮﻥ
ﺍﺧﺘﻼﺳﻮ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻥ ﺷﮑﻡ ﻫﻔﺖ ﺟﺪ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺷﻮﻧﻮ
ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻦ
maeedeh
maeedeh
آدم ها همینند

ساده عبور می کنند از هم اما ساده یکدیگر را دوست ندارند
شنیده ام
کسی که دوستت داشته باشد
با هر بهانه ای کنارت خواهد ماند
به این سادگی ها تنهایت نخواهد گذاشت
این آدم ها کم اند اما هنوز هم یافت می شوند
1 امتیاز + مشاهده لایک
maeedeh
maeedeh
"زندگی بدون عشق،زندگی نیست...
عشق پلی میسازد برای رسیدن به چیزهایی
که فکر میکردی غیر ممکن است
1 امتیاز + مشاهده لایک
maeedeh
maeedeh
تا حالا به رهبر ارکستر دقت کردی...
پشتش رو به همه می کنه و با تمام وجودش کارشو انجام میده...
یه ‌وقتایی تو زندگی باید پشتتو به همه کنی وبا تمام وجودت کاری که درسته رو انجام بدی...
مطمئن باش که آخرش همه به احترامت بلند می شن وتشویقت می کنن
maeedeh
maeedeh
این جمله روهیچ وقت فراموش نکن
از کسی که دوستش داری ساده دست نکش
شايد ديگه هيچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی
و
از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن
چون شايد هيچ وقت ،هيچ کس تو رو مثل اون دوست نداشته باشه.
این رو هم یادت نره که:
زندگی دو روزه.یه روز با تو یه روز برعلیه تو.
آن روز که با توست مغرور نشو
و آن روزکه برعلیه توست نا امید نشو!!!
maeedeh
maeedeh
زن ها میتوانند در اوج دلتنگی لبخند بزنند ...
آواز بخوانند ...
غذای دلخواهت را تدارک ببینند ...
کودکانه با بچه ها بازی کنند ...
زن ها میتوانند با قلبی شکسته باز هم دوستت بدارند ...
ببخشند و بخندند ...
تو از طرز آرایش موهایش ...
یا رنگ لب هایش ...
لباسش ...
یا حتی حرفهایش ...
هرگز نمیتوانی حدس بزنی زنی که روبرویت ایستاده دلتنگ یا دلشکسته است ...
زن بودن کار ساده ی نیست ...
maeedeh
maeedeh
تفاوت ما بين خصايص دو جنس زن و مرد، از فصل آخر کتاب تکنيک رهايي ذهن.
•مرد مي خواهد تنها باشد و مشکلش را خودش حل کند.
•زن همدرد مي خواهد و نمي خواهد تنها باشد.
•مرد مي خواهد از نظر همسرش قهرمان باشد.
•زن مي خواهد شوهرش بداند که به او تکيه کرده است.
•مرد از وقت گذراندن بيش از حد همسرش با فرزندان حسودي مي کند.
•زن از وقت گذراني همسرش با بچه ها لذت ميبرد.
•مرد گمان مي کند اگر يک بار گفت " دوستت دارم " اين براي هميشه در خاطر زن ميماند.
•زن نياز دارد که " دوستت دارم " به هر دليلي تکرار شود.
•مرد نياز به دادن عشق دارد.
•زن نياز به دريافت کردن عشق دارد.
•مرد عاشق ديدن خوشحالي زن است.
•زن با ديدن خوشحالي زياد مرد به تفّکر فرو ميرود.
•مرد دوست دارد تشويق بشود و زن دوست دارد حمايت بشود.
•مرد نياز به فضا دارد و زن نياز به نزديک شدن.
•ناراحتي زن احساس مفيد نبودن به مرد ميدهد.
•ناراحتي مرد به زن احساس دوست نداشته شدن ميدهد.
•مرد در سکوت فکر مي کند و فقط جملات ضروري را بيان مي کند.
•زن با صداي بلند تمامي افکارش را بيان مي کند.
maeedeh
maeedeh
با کسی باشید که دلیلش برای با شما بودن دلتنگی باشد ، نه سر رفتن حوصله اش..
maeedeh
maeedeh
.
زن کیست??هرکه باشد!!
هنگامیکه روح درتودمیده میشود؛درشکم یک زن هستی...
هنگامیکه گریه میکنی؛درآغوش یک زن هستی...
هنگامیکه عاشق میشوی؛درقلب یک زن هستی...
زن{اصالت}است نه هدفی برای{اسارت}
تقدیم به تمام زنان خوب دنیا.
maeedeh
maeedeh
گیرم که باختم اما... کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صفحه بیرونم بیاندازد... شوخی که نیست...من شاه شطرنجم
صفحات: 1 2 3