بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
درباره من
برگ در انتهایی زوال میافتد و میوه در انتهای کمال بنگر تو چگونه می افتی
مجید
در حال حاظر دوست است با
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
مجید
در حال حاظر دوست است با
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
مجید
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
لایکی رفیق
مجید
به اشتراک گذاشته تصاویر جدید
2 کاربر از این خوشت آمد
مجید
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 کاربر از این خوشت آمد
مجید
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 کاربر از این خوشت آمد
مجید
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سپاس
مجید
در حال حاظر دوست است با
2 کاربر از این خوشت آمد
مجید
در حال حاظر دوست است با
2 کاربر از این خوشت آمد
مجید
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
مرسی از همه دوستان موفق و سربلند باشید
2 کاربر از این خوشت آمد
نمایش بیشتر