قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
محمد انصاری

به نام خداوند بخشنده ی مهربان علاقه به ارائ.. [درباره]
محمد انصاری فرياد مي زند:
_
3
محمد انصاری
وضعيت: (آفلاين)
26 پست
مرد
ميانگين روز:0.01
ميانگين ماه:0.36
ميانگين سال:3.71
نام : محمد انصاری
تولد : 0000-00-00
تاهل : m -

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP

برچسب ‌های شخصی

محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
در صورت نیاز به مقاله یا شبیه سازی (MATLAB و DigSILENT) و یا همچنین راهنمائی پیرامون سيستم قدرت (شبکه ی انتقال توان) و ماشین های الکتریکی (و درایوها) می باشید، لطفا موضوع را از طریق پست الکترونیکی به اينجانب انعکاس دهید تا در صورت در دسترس بودن مطلب آن را خدمت شما تقدیم نمایم.
همچنین علاقه مندی بسیار به شنیدن و پاسخگویی به سوالات درسی در زمینه ی مهندسی برق قدرت را دارم لذا در صورت احساس مشکل یا مسئله ای این موضوع را از طریق وبسایت و یا پست الکترونیکی زیر برایم ارسال نمائید.
www.ansaari.ای آر
moh.ansaari@ جی میل داد کام
با تشکر
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
در صورت نیاز به مقاله یا شبیه سازی (MATLAB و DigSILENT) و یا همچنین راهنمائی پیرامون سيستم قدرت (شبکه ی انتقال توان) و ماشین های الکتریکی (و درایوها) می باشید، لطفا موضوع را از طریق پست الکترونیکی به اينجانب انعکاس دهید تا در صورت در دسترس بودن مطلب آن را خدمت شما تقدیم نمایم.
همچنین علاقه مندی بسیار به شنیدن و پاسخگویی به سوالات درسی در زمینه ی مهندسی برق قدرت را دارم لذا در صورت احساس مشکل یا مسئله ای این موضوع را از طریق وبسایت و یا پست الکترونیکی زیر برایم ارسال نمائید.
www.ansaari.ای آر
moh.ansaari@ جی میل داد کام
با تشکر
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
در صورت نیاز به مقاله یا شبیه سازی (MATLAB و DigSILENT) و یا همچنین راهنمائی پیرامون سيستم قدرت (شبکه ی انتقال توان) و ماشین های الکتریکی (و درایوها) می باشید، لطفا موضوع را از طریق پست الکترونیکی به اينجانب انعکاس دهید تا در صورت در دسترس بودن مطلب آن را خدمت شما تقدیم نمایم.
همچنین علاقه مندی بسیار به شنیدن و پاسخگویی به سوالات درسی در زمینه ی مهندسی برق قدرت را دارم لذا در صورت احساس مشکل یا مسئله ای این موضوع را از طریق وبسایت و یا پست الکترونیکی زیر برایم ارسال نمائید.
www.ansaari.ای آر
moh.ansaari@ جی میل داد کام
با تشکر
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
در صورت نیاز به مقاله یا شبیه سازی (MATLAB و DigSILENT) و یا همچنین راهنمائی پیرامون سيستم قدرت (شبکه ی انتقال توان) و ماشین های الکتریکی (و درایوها) می باشید، لطفا موضوع را از طریق پست الکترونیکی به اينجانب انعکاس دهید تا در صورت در دسترس بودن مطلب آن را خدمت شما تقدیم نمایم.
همچنین علاقه مندی بسیار به شنیدن و پاسخگویی به سوالات درسی در زمینه ی مهندسی برق قدرت را دارم لذا در صورت احساس مشکل یا مسئله ای این موضوع را از طریق وبسایت و یا پست الکترونیکی زیر برایم ارسال نمائید.
با تشکر
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند مهربان

کنگره ی اتوماسیون صنعت برق - دانشگاه فردوسیهماهنگي ماژول فتوولتائيک در اتصال به شبکه­ي توزيع مجهز به سيستم DCS

محمد انصاری1 ، محمد طلوع خيامي2 ، دانيال مقدس­انگيزان3
1 دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ايران،
M.Ansari@bojnourdiau.ac.ir
2 دکتري برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ايران و کارشناس شرکت برق منطقه­ای خراسان،
Moh.Tolue@gmail.com
3 دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ايران و کارشناس شرکت برق منطقه­ای خراسان،
Moghadase@gmail.com

چكيده
با توجه به توسعه‌ی کمی و کیفی ساخت ماژول‌های فتوولتائیک و وحدت رویه در تکنیک‌های عملی ساخت، همچنان به دلیل هزینه‌ی بالا، بهره برداری از سیستم­هاي فتوولتائیک جذابيت چنداني نداشته است. در این راستا محققین و متخصصین با اعمال مدل­هاي کنترلي مناسب براي اين منبع توليد پراکنده در اتصال به شبکه­ي توزيع، گام­هاي مناسبي به جهت کسب بيشترين راندمان از آن پيموده­اند. در این مقاله بنا بر سه مؤلفه‌ی ورودی به ماژول و بر اساس الگوی
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند مهربان

کنگره ی اتوماسیون صنعت برق - دانشگاه فردوسیهماهنگي ماژول فتوولتائيک در اتصال به
شبکه­ي توزيع مجهز به سيستم DCSمحمد انصاری1 ، محمد طلوع خيامي2 ، دانيال مقدس­انگيزان3

1 دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ايران،

M.Ansari@bojnourdiau.ac.ir

2 دکتري برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ايران و کارشناس شرکت برق منطقه­ای خراسان،

Moh.Tolue@gmail.com

3 دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ايران و کارشناس شرکت برق منطقه­ای خراسان،

Moghadase@gmail.com

چكيده

با توجه به توسعه‌ی کمی و کیفی ساخت ماژول‌های فتوولتائیک و وحدت رویه در تکنیک‌های عملی ساخت، همچنان به دلیل هزینه‌ی بالا، بهره برداری از سیستم­هاي فتوولتائیک جذابيت چنداني نداشته است. در این راستا محققین و متخصصین با اعمال مدل­هاي کنترلي مناسب براي اين منبع توليد پراکنده در اتصال به شبکه­ي توزيع، گام­هاي مناسبي به جهت کسب بيشترين راندمان از آن پيموده­اند. در این مقاله بنا بر سه مؤلفه‌ی ورودی به ماژول و بر
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند مهربان

کنفرانس الکترومغناطیس ایران - دانشگاه علم و صنعت

بررسی ساختار دستگاه اندازه گیری مشخصات مغناطیسی آهن جهت طراحی ترانسفورماتورهای توزیع

محمد انصاری1، ابوالفضل شیدا2، دانیال مقدس انگیزان1و3 و امین نودهی4
2 و 4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، کارشناس آزمایشگاه ماشین
1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد، M.Ansari@Bojnourdiau.ac.ir
3 شرکت برق منطقه‌ای خراسان
چکیده – ترانسفورماتور وسیله‌ای الکترومغناطیسی برای تبدیل سطوح ولتاژ در شبکه‌ی قدرت است. برای طراحی بهینه ترانسفورماتورها نیاز به اندازه‌گیری دقیق مشخصات مغناطیسی آهن موجود در آن الزامی و در صورت نبود این اطلاعات طراحی بهینه غیر ممکن خواهد بود. در طراحی دستگاه اندازه‌گیری تعیین مشخصات مغناطیسی آهن موسوم به قاب اپستین ایده‌های بسیاری ارائه و همچنان در حال توسعه می‌باشند. اما نکته‌ی مهم در تمام طرح‌ها دقت اندازه‌گیری آن‌ها می‌باشد. در این مقاله برحسب ضرورت کاهش ابعاد و حجم قاب اپستین، قابی جدیدی مورد مطالعه قرار گرفته است و برای بررسی صحت نتای
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند مهربان

کنفرانس الکترومغناطیس ایران - دانشگاه علم و صنعت

بررسی ساختار دستگاه اندازه گیری مشخصات مغناطیسی آهن جهت طراحی ترانسفورماتورهای توزیع

محمد انصاری1، ابوالفضل شیدا2، دانیال مقدس انگیزان1و3 و امین نودهی4
2 و 4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، کارشناس آزمایشگاه ماشین
1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد، M.Ansari@Bojnourdiau.ac.ir
3 شرکت برق منطقه‌ای خراسان
چکیده – ترانسفورماتور وسیله‌ای الکترومغناطیسی برای تبدیل سطوح ولتاژ در شبکه‌ی قدرت است. برای طراحی بهینه ترانسفورماتورها نیاز به اندازه‌گیری دقیق مشخصات مغناطیسی آهن موجود در آن الزامی و در صورت نبود این اطلاعات طراحی بهینه غیر ممکن خواهد بود. در طراحی دستگاه اندازه‌گیری تعیین مشخصات مغناطیسی آهن موسوم به قاب اپستین ایده‌های بسیاری ارائه و همچنان در حال توسعه می‌باشند. اما نکته‌ی مهم در تمام طرح‌ها دقت اندازه‌گیری آن‌ها می‌باشد. در این مقاله برحسب ضرورت کاهش ابعاد و حجم قاب اپستین، قابی جدیدی مورد مطالعه قرار گرفته است و برای بررسی صحت نتای
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند مهربان

پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاه‌های حرارتی - توانیر - خوزستان

بررسي نحوه­ي استقرار PSS جهت کاهش نوسانات توان موجود در خط 400 کيلوولت ارتباطي شبکه خراسان و سراسري کشور

محمد انصاري1 مصطفي عيدياني2
1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد – M.Ansari@Bojnourdiau.ac.ir
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، گناباد، ایران، استاديار گروه مهندسي برق قدرت – Eidiani@yahoo.com
چکيده : نوسانات متعدد ايجاد شده بر توان مبادلاتي خط انتقال 400 کيلوولت علي آباد-اسفراين (خط رابط دو شبکه سراسري و خراسان) در سال‌هاي 79، 83 و 85 موجب قطع تبادل انرژي بين دو ناحيه خراسان و شبکه‌ي سراسري کشور شده است. در اين مقاله بر اساس اين موضوع که هر عامل نوساني در دو شبکه سراسري و خراسان ممکن است تقويت و به نحوي عامل ايجاد نوسانات توان در خط مورد بحث گردد، شبيه­سازي­هايي بر اساس عامل مهم موجود، يعني تغيير ناگهاني بار انجام و در اين راستا دو حالت استقرار پايدارساز توان موسوم به PSS بر نيروگاه‌ها مورد مطالعه و مقايسه قرار داده شده
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند مهربان

پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاه‌های حرارتی - توانیر - خوزستان

بررسي نحوه­ي استقرار PSS جهت کاهش نوسانات توان موجود در خط 400 کيلوولت ارتباطي شبکه خراسان و سراسري کشور

محمد انصاري1 مصطفي عيدياني2

1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد – M.Ansari@Bojnourdiau.ac.ir

2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، گناباد، ایران، استاديار گروه مهندسي برق قدرت – Eidiani@yahoo.com

چکيده : نوسانات متعدد ايجاد شده بر توان مبادلاتي خط انتقال 400 کيلوولت علي آباد-اسفراين (خط رابط دو شبکه سراسري و خراسان) در سال‌هاي 79، 83 و 85 موجب قطع تبادل انرژي بين دو ناحيه خراسان و شبکه‌ي سراسري کشور شده است. در اين مقاله بر اساس اين موضوع که هر عامل نوساني در دو شبکه سراسري و خراسان ممکن است تقويت و به نحوي عامل ايجاد نوسانات توان در خط مورد بحث گردد، شبيه­سازي­هايي بر اساس عامل مهم موجود، يعني تغيير ناگهاني بار انجام و در اين راستا دو حالت استقرار پايدارساز توان موسوم به PSS بر نيروگاه‌ها مورد مطالعه و مقايسه قرار داده
محمد انصاری
محمد انصاری
به نام خداوند بخشنده ي مهربان
از مهندسي برق قدرت چه مي دانيد؟
مشتاق به پاسخ گويي سوالات شما در زمينه ي توليد، انتقال و مصرف برق و ماشين هاي الکتريکي هستم.

Website: www.ansaari.ir
Email: ansaari@iran.ir
محمد انصاری
محمد انصاری
طراحی فیلتر فعال موازی به همراه بخش سری غیر فعال
در راستای تعدیل موثر باس kV 25 قطار شهری
1محمد انصاری، 2 رضا بخشی نعتو، 3 وحید ایرانی
1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد، M.Ansari@Bojnouardiau.ac.ir
2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد،
3 وحید ایرانی، دانشگاه علم و صنعت، گروه برق، تهران، ایران، کارشناسی ارشد قدرت،
چکیده
با توجه به اینکه ادوات الکترونیک قدرت به جهت داشتن مشخصه‌های غیر خطی عامل ایجاد هارمونیک در نقطه PCC می‌باشد، در سیستم قطار شهری نیز همین عامل باعث عدم تعادل ولتاژ در باس بالاسر، خطوط فوق توزیع و در بدترین شرایط خطوط انتقال توان می‌باشد. برای رفع این مشکل ایده­های بسیاری توسط متخصصین ارائه و به نوبه خود در اغلب پروژه‌ها کارساز بوده‌اند. در این مقاله بر اساس شبیه سازی‌های انجام شده برای تعدیل هارمونیک‌های ولتاژ باس مربوط به یک قطار شهری، استفاده از یک فیلتر غیرفعال همراه با فیلتر فعال موازی، معرفی و طی شبیه سازی‌های صورت پذیرفته با کمک نرم افزار MATLAB، نحوه جبران­سازی هارمونیک
محمد انصاری
محمد انصاری
طراحی فیلتر فعال موازی به همراه بخش سری غیر فعال
در راستای تعدیل موثر باس kV 25 قطار شهری
1محمد انصاری، 2 رضا بخشی نعتو، 3 وحید ایرانی
1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد، M.Ansari@Bojnouardiau.ac.ir
2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد،
3 وحید ایرانی، دانشگاه علم و صنعت، گروه برق، تهران، ایران، کارشناسی ارشد قدرت،
چکیده
با توجه به اینکه ادوات الکترونیک قدرت به جهت داشتن مشخصه‌های غیر خطی عامل ایجاد هارمونیک در نقطه PCC می‌باشد، در سیستم قطار شهری نیز همین عامل باعث عدم تعادل ولتاژ در باس بالاسر، خطوط فوق توزیع و در بدترین شرایط خطوط انتقال توان می‌باشد. برای رفع این مشکل ایده­های بسیاری توسط متخصصین ارائه و به نوبه خود در اغلب پروژه‌ها کارساز بوده‌اند. در این مقاله بر اساس شبیه سازی‌های انجام شده برای تعدیل هارمونیک‌های ولتاژ باس مربوط به یک قطار شهری، استفاده از یک فیلتر غیرفعال همراه با فیلتر فعال موازی، معرفی و طی شبیه سازی‌های صورت پذیرفته با کمک نرم افزار MATLAB، نحوه جبران­سازی هارمونیک
محمد انصاری
محمد انصاری
طراحی قاب جدید جهت تعیین مشخصات مغناطیسی ورق آهن VM 97-30
1محمد انصاری، 2 کورش انصاری
1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد، M.Ansari@Bojnouardiau.ac.ir
2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، استادیار گروه مهندسی برق قدرت، Ansari@Um.ac.ir
چکیده
قاب اپستین وسیله ای برای تعیین مشخصات مغناطیسی آهن می‌باشد. در طراحی ماشین‌های الکتریکی وجود اطلاعات دقیق مشخصه های مغناطیسی آهن مورد نیاز است و محاسبات بهینه سازی در صورت نبود این اطلاعات غیر ممکن می‌باشد. در خصوص ساخت دستگاه اندازه گیری مشخصه های مواد مغناطیسی فعالیت‌های بسیاری صورت گرفته و نتیجه‌ی این تحقیقات در مقالات متعددی منعکس شده است. در این مقاله دستگاه اندازه گیری مشخصات مغناطیسی آهن نورد شده‌ی جدیدی که در طراحی ترانسفورماتورها کاربرد دارد مطرح شده و نتایج آزمایشات عملی صورت گرفته در مقایسه با نتایج قاب اپستین استاندارد صنعتی
352-دوری با آهن VM 97-30 حکایت از آن دارد که این طرح می‌تواند جایگزین مناسبی برای قاب‌های اپستین مرسوم باشد.
محمد انصاری
محمد انصاری
سرعت بخشی به حل مسئله UC با کمک روش مبتنی بر LR و DP
محمد انصاری، امیر حسینی، دانیال مقدس انگیزان
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد، M.Ansari@Bojnouardiau.ac.ir
چکيده
از زمان مطرح شدن مسئله UC، بالغ بر دو دهه سپري شده است و تا به حال آزمايشات بسياري توسط متخصصين و متفکرين اين عرصه، در خصوص حل این مسئله صورت پذيرفته است. نتايج این آزمایش‌ها در اغلب موارد بسيار کارساز و هزینه‌ی قابل به عرضی را تقليل داده است. با توجه به اينکه هر روش داراي خصوصيات خاص مربوط به خود می‌باشد، در بهینه‌سازی شبکه، مورد بهره برداري قرار می‌گیرد. در اين مقاله بر اساس الگوریتم محاسباتی مطرح شده، با کمک دو روش مرسوم DPو LR حل بهینه‌ای براي مسئله UC معرفي شده است. نتیجه‌ی حل اين مسئله با نتایج حاصل از دو روش LR و DP مقايسه شده است. الگوریتم محاسباتی جدید، داراي قدرت بالاتري از لحاظ يافتن اقتصادی‌ترین حالت ترتیب‌بندی نیروگاه‌ها و سرعت رسیدن به پاسخ را نسبت به دو روش مرسوم دارا می‌باشد.
صفحات: 1 2