reza
on 20 تیر, 1398
21 نمایش ها
برایت رویاهایی آرزو میکنم تمام نشدنی
و آرزوهایی پرشور
.که از میانشان چندتایی برآورده شود
برایت آرزو میکنم که دوست داشته باشی
آنچه را که باید دوست بداری
و فراموش کنی آنچه را که باید فراموش کنی
برایت شوق آرزو میکنم. آرامش آرزو میکنم
برایت آرزو میکنم که با آواز پرندگان و خنده ی کودکان بیدار شوی
برایت آرزو میکنم دوام بیاوری
.در رکود، بی تفاوتی و ناپاکی روزگار
اندازه: 1000 x 804
سایز فایل: 141.84 Kb
نفر 1 خوششان آماده از این