reza
on 24 بهمن, 1397
72 نمایش ها
خدایم، خدایم، آه ای خدایم ... صدایت می‌زنم بشنو صدایم
شكنجه‌گاهه این دنیا جایم ... به جرم زندگی این شد سزایم
آه ای خدایم ... بشنو صدایم
مرا بگذار با این ماجرایم ... نمی‌پرسم چرا این شد سزایم
آه ای خدایم ... بشنو صدایم
خدایم ای پناه لحظه‌هایم ... صدایت می‌زنم با گریه‌هایم
الهی در شب فقرم بسوزان ... ولی محتاج نامردان مگردان
عطا كن دست بخشش همتم را ... خجل از روی محتاجان مگردان
الهی كیفرم را می‌پذیرم ... كه از تو ذات خود را پس بگیرم
كمك كن تا كه با ناحق نسازم ... برای عشق و آزادی بمیـــرم
خدایم ای پناه لحظه‌هایم ... صدایت می‌زنم با گریه‌هایم
صدایت می‌زنم ... بشنو صدایم
اندازه: 398 x 265
سایز فایل: 9.85 Kb
4 کاربر از این خوشت آمد