ali-kooh
on 29 مهر, 1398
12 نمایش ها
به شرح غم نفس را ریش کردیم
درون را عافیت اندیش کردیم
طمع بردیم چندان بر در عشق
که از درد غمش درویش کردیم
اگر رفیتم در جنت مکن عیب
که اول درد و غم را پیش کردیم
جنون با ما نکرد این تیغ بازی
که ما با عقل دور اندیش کردیم
اگر خواریم عرفی جرم او نیست
تحمل های بیش از بیش کردیم
عرفی شیرازی
اندازه: 333 x 500
سایز فایل: 95.2 Kb
2 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سلام صبحت بخیر رفیق خوبی
ali-kooh
درود بر شما
mona2
صد درود