ali-kooh
on 29 مهر, 1398
4 نمایش ها
به شرح غم نفس را ریش کردیم
درون را عافیت اندیش کردیم
طمع بردیم چندان بر در عشق
که از درد غمش درویش کردیم
اگر رفیتم در جنت مکن عیب
که اول درد و غم را پیش کردیم
جنون با ما نکرد این تیغ بازی
که ما با عقل دور اندیش کردیم
اگر خواریم عرفی جرم او نیست
تحمل های بیش از بیش کردیم
عرفی شیرازی
اندازه: 333 x 500
سایز فایل: 95.2 Kb
2 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سلام صبحت بخیر رفیق خوبی
ali-kooh
درود بر شما
mona2
صد درود