reza
on 19 آبان, 1398
51 نمایش ها
دلگیرم ای شب !
برگ میزنی دفتر تلخ روزگارم را
دیگر لبخندی نیست...
یک چشم پر از آرامش کجاست؟
ای شب
ارزان میفروشمت به خورشید
فقط صبح شـو ...
اندازه: 600 x 371
سایز فایل: 248.76 Kb
5 کاربر از این خوشت آمد