reza
on 20 آبان, 1398
46 نمایش ها
شب من پنجره ای بی فردا
روز من قصه ی تنهایی ها ...
مانده بر خاک و اسیر ساحل
ماهی ام، ماهی دور از دریا ...
پای من خسته از این رفتن بود ...
قصه ام، قصه ی دل کندن بود ...
دل به هرکس که سپردم دیدم
راهش افسوس، جدا از من بود ...
روح آواره ی من بعد از من،
کولی در به در صحراهاست ...
می رود بی خبر از آخر راه
همچنان مثل همیشه تنهاست...
اندازه: 497 x 324
سایز فایل: 123.9 Kb
6 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سپاس از پستت
reza
خواهش میکنم رفیقم. وظیفمه 🌹☺
mona2
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
reza
🌹🌹🌹