reza
on 15 بهمن, 1397
68 نمایش ها
یه دیواره یه دیواره یه دیواره ... یه دیواره که پشتش هیچی نداره
توکه دیوارو پوشیدن سیه ابرون ... نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون
یه پرنده ست یه پرنده ست یه پرنده ست
یه پرنده ست که از پرواز خود خسته ست
بن بالشو بستن دست دیروزا ... نمیاد دیگه حتی به یادش فردا
یه روز یه خونه ای بود که تابستونا ... روی پشتبونش ولو میشد خورشید
درخت انجیر پیری که تو باغ بود ... همه ی کودکی های مرا میدید
یه آوازه یه آوازه یه آوازه ... یه آوازه که تو سینم شده انبار
یه اشکیه میچکه روی گیتار ... به این ها عاقبت کی گیرد این کار
یه مردابه یه مردابه یه مردابه ... یه مردابه توی تن از فراموشی
یه چراغی که میره رو به خاموشی ... نگردد شعله ور بیهوده میکوشی
یه دیواره یه دیواره یه دیواره ... یه دیواره که پشتش هیچی نداره
توکه دیوارو پوشیدن سیه ابرون ... نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون
اندازه: 596 x 380
سایز فایل: 28.14 Kb
4 کاربر از این خوشت آمد
شاعر گمنام
❤❤❤❤
reza
مرررسی داداش گلم. الهی همیشه موفق باشی
شاعر گمنام
همچنین 🌹