sahar
on 23 فروردین, 1398
47 نمایش ها
با دلخوری به " خدا " گفتم
درب آرزوهایم راقفل ڪردی
ڪلید را هم پیش خودت نگه داشتی
لبخندی زد و جواب داد
همه عشقم این است
ڪه به هوای این ڪلید هم شده
گاهی به من سرمی زنی
اندازه: 404 x 500
سایز فایل: 124.61 Kb
9 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
زیبا
sahar
تشکر