قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
pooyan

عشق ماشین.... [درباره]
7
pooyan
وضعيت: (آفلاين)
23 پست
مرد
ميانگين روز:0.01
ميانگين ماه:0.41
ميانگين سال:3.83
نام : pooyan
تولد : 1374/05/07
تاهل : m -

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
pooyan
pooyan
هر کی بگه فتو شاپه با دمپایی میزنم تو سرش{-15-}
فیس بوک ایران
pooyan
pooyan
خلاق سگیـــتـو بــه جــون میخــرم اگـــه...
مـــرامتـــم مثــه ســگ بــآشـــه.....
pooyan
pooyan
دخـــــــــترای عــــزیـــز........
که میــــگین پســـــــرا هــــمه مثل هــمند.......
کســــــی مجبورتـون نکرده بود همــــه رو امتحـــان کنید.....!!!!
pooyan
pooyan
چـقدر دلم میخـواهد بنویسم؛
تمبـر و پاکت هم هســـت و یک عالمـه حــــرف......
کـــــاش کــــــسی جایی منتظرم بود..!!!!!!!!
pooyan
pooyan
درد یعـــــنی با هــــــر نسیــمی برود آنکــــــس که بخــاطرش طوفـــان کـــردی..........!!!!!!!!!!!!
pooyan
pooyan
دیــــشب با دوسـتم رفتــــه بودیــــم رستوران روبروی تخـت ما یه دخــتر و پـــسر نشسته بودن که پسره پشتش به تخت ما بود معلـوم بود با هم دوست هستند؛اتفاقی چشمم افتاد به چشمه دختره .........
قشنگ معلوم بود پسره عاشق دخترست ؛دختره شروع کرد به آمار دادن سرمو انداختم پایین دفعه بعدی تحریک شدم با نگـاه بازی کـردیم خلاصه یه تیکه کاغذ برداشتم و به دختره علامت دادم با نگاهش قبول کرد بلند شدن پسره جلو رفت که حساب کنه دختره به تخت ما رسید و دستش رو دراز کرد و کاغذ رو ازم گرفت.......
براش نوشته بودم...

خــــــــیلــــــــی پــــــستــی.......{-15-}
pooyan
pooyan
روز شنبه، خر است !
ﺭﻗﯿﺐ ﻋﺸﻘﯽ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺩﻣﺪﻣﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﯿﻔﺘﻪ ،ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪﻥ ،ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
ﺁﺩﻡ ﺟﻮ ﮔﯿﺮ ،ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
ﻓﻠﺸﯽ که ﻭﯾﺮﻭﺳﯽ ﺑﺎشد ،ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ،ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
ﺑﭽﻪ ﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
ﺗﺮﺍﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﻧﮏ ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
نبودنت ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ !
لعنتی نبودنت خیلی ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ!{-60-}
pooyan
pooyan
دیـوآنـﮧ ےِ روزْهآیـے هَسْتـ ـَم
کـﮧ مِهـربآטּ میشَوے . . .


حَتـّے اَگـ َـرْ نَـدآنمْ چـرآ . . . !
pooyan
pooyan
ببخشید ازیتتون کردم همگی شب خوش
{-29-}
pooyan
pooyan
آنقـَ___ـבر بی جَنبـ‗__‗ـه بوבَҐ
کِـهـ بـِهـ شـ‗__‗ـوخی هـ‗__‗ـای عاشِقانِـ‗__‗ـه اَت בِل بَستَـ‗__‗ـم
لَعنَتـ‗__‗ـی ... کـ‗__‗ـاش جـِבی تَـ‗__‗ـر بـ‗__‗ـوבی !!!
pooyan
pooyan
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﮐﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺷﻢ ، ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭼﺮﺍ ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺯﯾــــــــــﺮﺍ :
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺳﺮﻡ ﺑﻨﺪﺍﺯﻡ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮕﻢ
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﭽﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ .....!
ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺧﺸﮑﺸﻮﻥ ﺯﺩﻩ ﭘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﺍﺯ
ﻣﻦ
ﺑﭙﺮﺳﻪ :
ﺑﭽﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟
ﻣﻨﻢ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﺰﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﺩﻟﻢ ﻫﺎﺭ ﻫﺎﺭ ﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺑﮕﻢ :
دخترهههههههههههه !

پسراااا ﯾــﮑــﯽ ﭘــﺮﭼــﻤــﻮ ﺑــﮕــﯿــﺮﻩ{-7-}
pooyan
pooyan
مجــــازی هستیم...
امــــا...
دلمــــــان مجازی نــــیست...
می شکند...
حواست به تایــــپ کردنت باشــد..
pooyan
pooyan
فیس بوک ایران
pooyan
pooyan
دختر چیست؟
چیز خاصی نیست دو وجب زبون یه ساپورت یه کلیپس و بقیه اش هم چکمه.........
{-18-}
pooyan
pooyan
ایـــــــــــــن بــــــــ ــــــــاران زیبـــــــــــا اشکهــــــــــایم را درمی آورد...

چـــــــــون میدانـــــــم تو داری بااو زیــــــــــر این باران قدم میزنی

و مـــــــن فــــقط دارم از پــــــــــــشت ایـــــــــــــــن پنجــــره ی لعنتــــی نگاه میکـــــنم!ا
فیس بوک ایران
صفحات: 1 2