Drag to reposition your photo
لغو
ذخیره

reza

مرد. زندگی میکند در بهشهر - مازندران.
جواد صابر مختاری
4 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
حرفهای بنفش
5 کاربران
خاطرات
خاطرات ماندگار
11 کاربران
ورزش
5 کاربران
ورزش
تکواژه ها
6 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
9 کاربران
ایران ما
10 کاربران
مهدی
reza
روز مادر مبارک تو به جای منم داری زجر می کشی ... یکی عاشقته که تو عاشقشی تو به جای منم پر غصه شدی ... نذار خسته بشم نگو خسته شدی نگران منی که نگیره دلم ... واسه دیدن تو داره میره دلم نگران منی مثل بچ...نمایش بیشتر
5 کاربر از این خوشت آمد
reza
در حال حاظر دوست است با
3 کاربر از این خوشت آمد
reza
در حال حاظر دوست است با
2 کاربر از این خوشت آمد
reza
در حال حاظر دوست است با
2 کاربر از این خوشت آمد
reza
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
reza
به اشتراک گذاشت ...
2 کاربر از این خوشت آمد
reza
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
reza
ما اسیر قصه‌های ذهنِ خویشیم آنچه زندگی ما را به تنگنا می‌افکند، واقعی نیست بلکه از جنسِ قصه‌ است؛ قصه‌ای ذهنی رهایی از قصه‌های ذهن، تجربه‌ی قدرتِ بی‌منتهای درون، و تجربه بی کرانگیست . . .
6 کاربر از این خوشت آمد
maryam2
زیباست ...
reza
نگاهت زیباست آبجی مهربون و بامعرفتم.
reza
توکل چه کلمه زیباییست... اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد تنها خداوند است که بهترینها را برای بندگانش رقم میزند فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم ایمان داشته باشیم که رویا هایمان...نمایش بیشتر
4 کاربر از این خوشت آمد
نمایش بیشتر