بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

reza

مرد. زندگی میکند در بهشهر - مازندران. متولد 18 فروردین, 1366. ازدواج کرده.
درباره من
همیشه بیادتم پدرم.. روحت شاد..
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود ... گر جان برود، مهر تو از دل نرود ...
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
ستاره درخشان
8 کاربران
حرفهای بنفش
7 کاربران
خاطرات
خاطرات ماندگار
16 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش
تکواژه ها
7 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
ایران ما
16 کاربران

Wall Comment

آقا رضا پستات::لایکن
2 کاربر از این خوشت آمد
reza
لایییک به وجودت رفیق. محبت داری. خوشحالم کردی 🌹☺❤
سلام زنده باشی
reza
مرسی. سلامت باشی همیشه دوست خوب و قدیمی 🙏🌹☺