بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

reza

مرد. زندگی میکند در بهشهر - مازندران, ایران. متولد فوریه 18, 1987. ازدواج کرده.
درباره من
همیشه بیادتم پدرم.. روحت شاد..
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود ... گر جان برود، مهر تو از دل نرود ...
6 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
ستاره درخشان
3 کاربران
حرفهای بنفش
5 کاربران
خاطرات
خاطرات ماندگار
10 کاربران
ورزش
5 کاربران
ورزش
تکواژه ها
6 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
9 کاربران
ایران ما
10 کاربران

Status Update

reza
به اشتراک گذاشت ...
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
یاد باد ان روزگاران یاد باد