Ba

Bahareh.m

زن. زندگی میکند در تهران.
به اشتراک گذاشت ...
2 کاربر از این خوشت آمد
mona2
چ زیبا
شهرها جاده را دست به دست می دهند.(میرشفی)
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سلام خوش اومدید
به اشتراک گذاشت ...
تعریف زندگی
2 کاربر از این خوشت آمد
به اشتراک گذاشت ...
3 کاربر از این خوشت آمد
به اشتراک گذاشت ...
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سپاس از بازنشرت
خواهش می کنم
چند روز تعطیلی خوش بگذره
نفر 1 خوششان آماده از این
ارشان مختاری
همچنین
عزراییل فقط دست بگیر دارد.
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
وا خدا نکنه
سلام
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
درود
بهاران خجسته باد.
2 کاربر از این خوشت آمد
من این سایت عضو بودم چرا تغییر کرد مجبور شدم دوباره عضو بشم
2 کاربر از این خوشت آمد
شاعر گمنام
سایت به مشکل خورد مجبور شدیم عوضش کنیم البته مدیر آقا جواد
نمایش بیشتر