mona2
is now friends with
and  liked this
mona2
is now friends with
 likes this.
mona2
and  liked this
mona2
and  liked this
mona2
خندهء خورشید را هر صبح دانی چیست رمز؟ گوید از عمرت گذشت ای بی‌خبر شامی دگر... #مهدی_اخوان‌ثالث
 likes this.
reza
الهی امروز شما هم پر از شادی و خیر و برکت باشه هم ولایتی خوبم
mona2
سلام ممنونم. همچنین
reza
صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق تو دلت سبز ، لبت سرخ ، چراغت روشن چرخ روزیت همیشه چرخان ، نفست داغ ، تنت گرم ، دعایت با من روزهایت پی هم خوش باشد...View More
,  and 2 others likes this.
mona2
سپاس هم ولایتی مهربون
reza
خواهش میکنم هم ولایتی مهربونم. قابل وجودتو نداره
mona2
مرا ببخش عزیزم که بی قرارترینم جنون عشقِ تو را تا ابد دچارترینم بپرس از همه ی جاده های ابری دنیا برای آمدنت چشم انتظارترینم مرا مرور کن از نو غزل غزل که ببینی برای از تو نوشتن بی اختیارترینم چگونه ...View More
and  liked this
reza
خیلی قشنگه. لاییییییکی هم ولایتی
mona2
سپاس فراوان
reza
خواهش میکنم هم ولایتی همیشه قابل احترامم
mona2
and  liked this
mona2
is now friends with
and  liked this
mona2
‌ سفر می‌کردی و کار تو را دشوار می‌کردم که چون ابر بهاری گریه‌ی بسیار می‌کردم ‌ همان "آغاز" باید بر حذر می‌بودم از عشقت همان دیدارِ "اول" باید استغفار می‌کردم ملاقات نخستین کاش بار آخرینم بود تو را...View More
and  liked this
Load More